Resume ไม่เน้นสีสัน เน้นได้งานจริง

0.0

รับออกแบบ Resume ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ออกแบบตามรูปแบบของร้าน (ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานที่สมัคร) มี 3 Package 1. Resume ฉบับภาษาไทย (TH) 2. Resume ฉบับภาษาอังกฤษ (ENG) 3. Resume ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ได้รับ 2 ฉบับ)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Resume ไม่เน้นสีสัน เน้นได้งานจริง

  • 1. ลูกค้าเลือก Package ที่ต้องการ
  • 2. ให้ข้อมูลประวัติส่วนตัวโดยการกรอกฟอร์มที่ส่งให้ พร้อมแจ้งตำแหน่งที่ต้องการสมัครงาน
แพ็กเกจ
Resume Ver.ภาษาไทย฿ 500
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

Resume ภาษาไทย 1 ฉบับ ระยะเวลาในการทำ : 1-3 วัน (นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อมูลจากลูกค้าครบถ้วน) ไฟล์งานที่จะได้รับ : Word/PDF


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
Resume Ver.ภาษาอังกฤษ฿ 750
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

Resume ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ ระยะเวลาในการทำ : 1-3 วัน (นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อมูลจากลูกค้าครบถ้วน) ไฟล์งานที่จะได้รับ : Word/PDF ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีข้อมูลภาษาอังกฤษให้ คิดค่าบริการเพิ่มเติม 200 บาท


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
Resume Ver.ภาษาไทย & English (2 ฉบับ)฿ 1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

Resume ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ฉบับ ระยะเวลาในการทำ : 1-3 วัน (นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อมูลจากลูกค้าครบถ้วน) ไฟล์งานที่จะได้รับ : Word/PDF ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีข้อมูลภาษาอังกฤษให้ คิดค่าบริการเพิ่มเติม 200 บาท


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
Pummarin
Pummarin

พนักงานประจำ Freelance บางเวลา ชอบเขียนเป็นงานอดิเรก แนะนำและให้คำปรึกษาเรื่องการทำ Resume ได้

พนักงานประจำ Freelance บางเวลา ชอบเขียนเป็นงานอดิเรก แนะนำและให้คำปรึกษาเรื่องการทำ Resume ได้

งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
-
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
วิธีจ้างงาน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!