Fastwork Guarantee

ปลอดภัย ไม่โดนโกง ดูแลตลอดการจ้างงาน

ทำ Focus Group สนทนากลุ่ม สัมภาษณ์ผู้บริโภค ทดสอบผลิตภัณฑ์

พบงาน 0 รายการ
หน้า 1 จาก 0

ทำ Focus Group สนทนากลุ่ม สัมภาษณ์ผู้บริโภค ทดสอบผลิตภัณฑ์

รับทำ Focus Group ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสนทนากลุ่มทำโฟกัสกรุ๊ป สัมภาษณ์ผู้บริโภค ทดสอบผลิตภัณฑ์ สัมภาษณ์วิจัยการตลาด รับจ้างทดลองสินค้า ทดสอบสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่างๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ การันตีข้อมูลแน่น ตรงกลุ่มเป้าหมาย ได้ความคิดเห็นจากประสบการณ์สนทนากลุ่มของจริงแน่นอน นอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้ที่ต้องการจ้างงานพาร์ทไทม์ทดลองสินค้า รับสมัครวิจัยทดลองสินค้า เพื่อสนทนากลุ่ม ทำ focus group หาข้อมูล insight สำหรับนำข้อมูลไปปรับใช้ทางการตลาดตามต้องการ โดยทางฟรีแลนซ์มีบริการทั้งรับทำการสนทนากลุ่มทำโฟกัสกรุ๊ปหรือเป็นผู้ทดลองใช้สินค้า บริการ และให้ข้อมูลก็ได้ สามารถตรวจสอบประวัติการทำงาน ผลงานที่ผ่านมา และประสบการณ์ของฟรีแลนซ์จาก Fastwork ก่อนจ้างงานได้เพื่อความมั่นใจ ได้ข้อมูลจริงและสามารถนำไปใช้จริงได้แน่นอน

การสนทนากลุ่ม (Focus Group) คืออะไร ?

การสนทนากลุ่ม (Focus group) ก็คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนาของกลุ่มเป้าหมาย อาจจัดให้มีกลุ่มของบุคคลต่าง ๆ ตามที่คุณต้องการ เช่น มีอายุ เพศ หรือหน้าที่การงานที่ต้องการ จากนั้นจัดกลุ่ม กลุ่มละ 6 - 12 คน เพื่อทำการสนทนากัน โดยมีผู้ดำเนินการสนทนาควบคุมทิศทางเนื้อหาอีกทีหนึ่ง เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์ต่อประเด็นหลักหรือหัวข้อของการสนทนา เช่น กลุ่มงานพาร์ทไทม์ทดลองสินค้า กลุ่มรับสมัครวิจัยทดลองสินค้า เมื่อได้ทดลองใช้สินค้าแล้วก็มาพูดคุยหา Pain Point ข้อดี/ข้อเสีย เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการทดลองจริงส่งมอบให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์และนำไปต่อยอดทางการตลาดต่อไป ดังนั้นบริการรับทำ focus group หรือรับจ้างทดลองสินค้า สัมภาษณ์ผู้บริโภค และทดสอบผลิตภัณฑ์ จึงมีความสำคัญและมีบทบาททางการตลาดของแบรนด์และบริษัทต่าง ๆ อย่างมาก เพราะจะทำให้เจ้าของแบรนด์ได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์จากการทดลองใช้สินค้าจริง สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปพัฒนาสินค้าและบริการต่อไปได้ นอกจากนี้การใช้บริการรับทำโฟกัสกรุ๊ป (focus group) ยังเป็นการรับฟังความเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลเชิงลึกได้จริง โดยไม่เป็นการให้ข้อมูลที่เสียเปล่าอีกด้วย

วิธีจ้างฟรีแลนซ์ ทำ Focus Group สนทนากลุ่ม สัมภาษณ์ผู้บริโภค ทดสอบผลิตภัณฑ์ fastwork

1. ค้นหาฟรีแลนซ์ที่ถูกใจ โดยพิจารณาจากผลงาน ความสามารถ ขั้นตอนการทำงาน รวมถึงรีวิวและความเห็นต่างๆ ที่ได้รับ 2. พูดคุยรายละเอียดกับฟรีแลนซ์ โดยให้รายละเอียดงานที่ครบถ้วนกับฟรีแลนซ์ โดยฟรีแลนซ์จะสร้างใบเสนอราคาให้คุณพิจารณา 3. ชำระเงินผ่าน Fastwork โดยชำระได้ 3 ช่องทางทั้ง บัตรเครดิต, โมบายแบงค์กิ้ง และจ่ายด้วย Fastwork coin มั่นใจได้แน่นอนด้วย Fastwork การันตี 4. อนุมัติงานและรีวิว ตรวจสอบงานที่ได้รับ “อนุมัติงาน Final” หากพอใจในผลงาน “ขอแก้ไขงาน Final” หากคุณยังไม่พอใจกับงาน

Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!