เขียนรีวิว

Guarantee
งานคุณภาพ ปลอดภัย ดูแลตลอดการจ้างงาน
อ่านเงื่อนไขและสิทธิ์การคุ้มครองเพิ่มเติม
promotion

ให้เราช่วยเลือกฟรีแลนซ์ให้คุณ

คุมงบได้เองมีผู้ช่วยดูแลจนจบงานตอบเร็วแน่นอนการันตีคุณภาพงาน
พบงาน 0 รายการ
หน้า 1 จาก 0

ไม่พบการค้นหา ลองให้เราช่วยเลือกสิ!

 คุมงบได้เอง

 ตอบเร็วแน่นอน

 มีผู้ช่วยดูแลจนจบงาน

 การันตีคุณภาพงาน


เขียนรีวิว

ในการขายสินค้าและบริการนั้น จำเป็นที่จะต้องมีการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านหรือโปรโมทสินค้าและบริการ เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย โดยการให้รายละเอียดสินค้าและบริการที่ผู้อ่านต้องการ ด้วยบริการรับเขียนรีวิวสินค้า เขียนreview บริการ/ผลิตภัณฑ์ โดยฟรีแลนซ์มืออาชีพที่คุณสามารถเลือกได้เองว่าต้องการเพียงเขียนรีวิวสินค้า หรือต้องการฟรีแลนซ์ที่มีช่องทางเขียน review และโปรโมทตามสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ด้วย เพื่อให้สามารถเผยแพร่รีวิวสินค้าและบริการนั้นเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตามที่ต้องการได้อย่างตรงจุดและเหมาะสม ช่วยสร้างการเข้าถึงแบรนด์และเพิ่มโอกาสปิดการขายให้มากขึ้น

บริการรับเขียนรีวิว

การเขียนรีวิวเปรียบเสมือนการบอกต่อถึงข้อดี ประโยชน์ หรือความประทับใจต่อสินค้า ประโยชน์ของการเขียนรีวิวโดยผู้ใช้ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือในสินค้าหรือบริการ และช่วยกระตุ้นให้เกิดการซื้อมากขึ้น ซึ่งผลวิจัยทางการตลาดพบว่า 72% การรีวิวสินค้า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคอย่างมาก เพราะพฤติกรรมของผู้คนยุคนี้ส่วนใหญ่จะเชื่อคำแนะนำแบบปากต่อปากจากเพื่อนหรือคนรู้จัก และการบอกกันต่อ ๆ ในโลกออนไลน์ ในเว็บไซต์ Yelp ที่ใช้จำนวนดาวเป็นตัววัดความนิยมของร้านอาหารก็พบว่า การที่ร้านอาหารบางร้านมีจำนวนดาวเพิ่มขึ้นเพียงแค่ครึ่งดวง ก็ส่งผลถึงจำนวนลูกค้าที่จะเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิมถึง 30-49% ทีเดียว ข้อมูลจาก thumbsup

สำหรับเมืองไทยเว็บไซต์ที่มีการรีวิวกันเยอะ ๆ อย่างเช่น Wongnai หรือ Pantip ซึ่งเป็นแหล่งรวมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุก ๆ ด้าน รวมถึงการรีวิวสินค้าและบริการต่าง ๆ ลองนึกภาพดูว่าหากสินค้าของคุณได้รับการรีวิวในแง่บวกใน Pantip คุณจะมีโอกาสในการยอดของเพิ่มขึ้นมากแค่ไหน หรือร้านอาหารของคุณมีการรีวิวในเว็บไซต์ Wongnai แค่ 1 ดาว ร้านอาหารของคุณจะเป็นอย่างไร

Fastwork ใช้อย่างไร?

1. ค้นหาฟรีแลนซ์ที่ถูกใจ โดยพิจารณาจากผลงาน ความสามารถ ขั้นตอนการทำงาน รวมถึงรีวิวและความเห็นต่างๆ ที่ได้รับ 2. พูดคุยรายละเอียดกับฟรีแลนซ์ โดยให้รายละเอียดงานที่ครบถ้วนกับฟรีแลนซ์ โดยฟรีแลนซ์จะสร้างใบเสนอราคาให้คุณพิจารณา 3. ชำระเงินผ่าน Fastwork โดยชำระได้ 3 ช่องทางทั้ง บัตรเครดิต, โมบายแบงค์กิ้ง และจ่ายด้วย Fastwork coin มั่นใจได้แน่นอนด้วย Fastwork การันตี 4. อนุมัติงานและรีวิว ตรวจสอบงานที่ได้รับ “อนุมัติงาน Final” หากพอใจในผลงาน “ขอแก้ไขงาน Final” หากคุณยังไม่พอใจกับงาน