แปลสัญญา เอกสารทางกฎหมาย (ไทย-อังกฤษ)

ประสบการณ์ทำงานในสำนักงานกฎหมาย (International law firm) มากกว่า 5 ปี แปลสัญญา ร่างสัญญา เอกสารทางกฎหมาย เอกสารส่วนบุคคล (ไทย-อังกฤษ หรือ อังกฤษ-ไทย)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลสัญญา เอกสารทางกฎหมาย (ไทย-อังกฤษ)

  • 1. รับเนื้อหาเพื่อประเมินราคางานและระยะเวลาที่ใช้ในการแปลงาน (กรณีเป็นเอกสารส่วนบุคคล และต้องการให้เซ็นต์สัญญาปกปิดความลับ สามารถเซ็นต์ได้ค่ะ)
  • 2. แปลงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

งานแปลในรูปแบบไฟล์ Word การใส่อ้างอิงและคำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับคำศัพท์เฉพาะบางคำที่ผู้แปลแปลโดยการค้นคว้าความหมายเพิ่มเติม หรือตามที่ลูกค้าต้องการให้ใส่เพิ่ม ราคางานแปลประเมินเป็นรายหน้า เริ่มต้นที่หน้าละ 250 บาท ราคาเฉลี่ย (กรณีตัวอักษรเต็มหน้ากระดาษ) หน้าละ 800 บาท ระยะเวลาการแปลขึ้นอยู่กับเนื้อหาและจำนวนหน้าของงานที่จ้างแปล ระยะเวลาโดยทั่วไปอยู่ที่ 3 วัน

ฟรีแลนซ์
JaOa

ทนายความในสำนักงานกฎหมายญี่ปุ่น นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง (3.65/4.00) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 68 เชี่ยวชาญกฎหมายธุรกิจ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ร่างสัญญา แปลสัญญา (ไทย-อังกฤษ)

01/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
39 ครั้ง
ขายได้
5 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน