แปลสัญญา เอกสารทางกฎหมาย (ไทย-อังกฤษ)

4.94
ขายได้ 101 ครั้ง

ประสบการณ์ทำงานในสำนักงานกฎหมาย (International law firm) มากกว่า 5 ปี แปลสัญญา ร่างสัญญา เอกสารทางกฎหมาย เอกสารส่วนบุคคล (ไทย-อังกฤษ หรือ อังกฤษ-ไทย) รายละเอียดราคาเพิ่มเติม กรณีงานด่วน [เอาภายใน 24 ชั่วโมงนับจากยืนยันการจ้างงาน] คิดราคาหน้าละ 1,000 บาท (ความยาวเอกสารไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ) กรณีเอกสารที่มีความยาวเกิน 5 หน้า แต่ไม่เกิน 12 หน้า สามารถเร่งให้ได้ด่วนที่สุดคือภายใน 2 วัน คิดหน้าละ 900 บาท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลสัญญา เอกสารทางกฎหมาย (ไทย-อังกฤษ)

  • 1. รับเนื้อหาเพื่อประเมินราคางานและระยะเวลาที่ใช้ในการแปลงาน (กรณีเป็นเอกสารส่วนบุคคล และต้องการให้เซ็นต์สัญญาปกปิดความลับ สามารถเซ็นต์ได้ค่ะ)
  • 2. แปลงาน
แพ็กเกจ
฿ 800
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

งานแปลในรูปแบบไฟล์ Word การใส่อ้างอิงและคำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับคำศัพท์เฉพาะบางคำที่ผู้แปลแปลโดยการค้นคว้าความหมายเพิ่มเติม หรือตามที่ลูกค้าต้องการให้ใส่เพิ่ม ราคางานแปลประเมินเป็นรายหน้า เริ่มต้นที่หน้าละ 250 บาท ราคาเฉลี่ย (กรณีตัวอักษรเต็มหน้ากระดาษ) หน้าละ 800 บาท ระยะเวลาการแปลขึ้นอยู่กับเนื้อหาและจำนวนหน้าของงานที่จ้างแปล ระยะเวลาโดยทั่วไปอยู่ที่ 3 วัน


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!