Presentation/ VTR

0

Presentation โดยโปรแกรม PowerPoint/Canva เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมตามความต้องการ ใช้เวลา 1 วัน (หรือขึ้นอยู่กับรายละเอียดเนื้อหาและจำนวนสไลด์)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Presentation/ VTR

  • 1. พูดคุยกับลูกค้า แจ้งรายละเอียดงานรวมถึงวันเวลาที่ลูกค้าต้องการ
  • 2. ประเมินรายละเอียดของงาน
แพ็กเกจ
Including details฿ 500
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1. สำหรับมีเนื้อหามาให้ - จำนวน 1-15 สไลด์ ราคา 500บาท - มากกว่า 15 สไลด์ คิดเพิ่มสไลด์ละ 20 บาท - ปรับแก้งานได้มากถึง 2 ครั้ง สามารถปรับเปลี่ยนราคาได้ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของเนื้องาน **สำหรับนักศึกษา อาจจะลดราคาลงจากนี้ได้ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดงาน** กรุณาแจ้งประเภทของไฟล์งานที่ต้องการ เช่น pptx, PDF(แนะนำ), PNG หรือ อื่นๆ


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
Excluding details฿ 700
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

2. สำหรับให้หาเนื้อหาให้ - จำนวน 1-15 สไลด์ ราคา 700 บาท - มากกว่า 15 สไลด์ คิดเพิ่มสไลด์ละ 30 บาท - ปรับแก้งานได้มากถึง 2 ครั้ง สามารถปรับเปลี่ยนราคาได้ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของเนื้องาน **สำหรับนักศึกษา อาจจะลดราคาลงจากนี้ได้ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดงาน** กรุณาแจ้งประเภทของไฟล์งานที่ต้องการ เช่น pptx, PDF(แนะนำ), PNG หรือ อื่นๆ


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!