ว่าความคดีแรงงาน คดีแพ่ง-อาญา จัดการมรดก ฯลฯ ร่างสัญญา

ทนายต้นยินดีให้บริการ เข้ามาปรึกษาดูก่อนได้ครับ เบื้องต้นยังไม่มีค่าใช้จ่าย 1. ปรึกษาด้านกฎหมายเบื้องต้นฟรี เพื่อสอบถามปัญหาและความต้องการของลูกค้า แก้ไขปัญหาข้อของใจในด้านกฎหมายในเบื้องต้นครับ 2. ด้านอรรถคดีหากมีความประสงค์ต้องการใช้สิทธิทางศาล ไม่ว่าจะเป็น - คดีไม่มีข้อพิพาท เช่น ตั้งผู้จัดการมรดก ตั้งผู้อนุบาล ฯลฯ - คดีมีข้อพิพาท เช่น คดีแรงงาน(เลิกจ้างไม่เป็นธรรม ค่าชดเชย ฯลฯ) , บัตรเครดิต ละเมิด ฟ้องหย่า ผิดสัญญาต่างๆ อาญาเช็ค คดีผู้บริโภค คดีปกครอง , คดีแพ่ง-อาญา ฯลฯ - ทนายฯสามารถยื่นฟ้องผ่านระบบ E-filling ได้ครับ 3. การบังคับคดี เช่น ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี สืบทรัพย์ แจ้งยึด-อายัด ขายทอดตลาด ฯลฯ กระบวนการบังคับคดี 4. เอกสารทางกฎหมาย เช่น ออกโนติส , ร่างสัญญา ตรวจสัญญา , หนังสือแจ้งความร้องทุกข์ ฯลฯ 5. งานทะเบียน จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าฯ จดทะเบียนโอนทะเบียนปืน เป็นต้น *หมายเหตุ - ปรึกษากฎหมายเบื้องต้นฟรีครับ - เมื่อตกลงว่าจ้าง สามารถแก้ไขงานได้ตลอดระยะเวลาจ้าง - โดยเฉพาะเรื่องคดีความ จำเป็นต้องแจงข้อเท็จจริงทั้งหมด จะได้วางรูปคดีได้อย่างเหมาะสม รายละเอียดราคาเพิ่มเติม *หมายเหตุ - ราคาขึ้นอยู่กับความยาก-ง่าย ปริมาณเอกสาร โดยจะประเมินให้ลูกค้าทราบก่อนตัดสินใจ โดยคิดราคาอย่างสมเหตุสมผล - ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมศาล และค่ารถกรณีออกนอกเขตกรุงเทพฯ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ว่าความคดีแรงงาน คดีแพ่ง-อาญา จัดการมรดก ฯลฯ ร่างสัญญา

  • 1. ปรึกษากฎหมายเบื้องต้นฟรี โดยทนายจะติดต่อกลับ เพื่อซักข้อเท็จจริง และความต้องการของลูกความ และแนะแนวทางเบื้องต้น(ผ่านช่องทางแชท)
  • 2. แจ้งประเมินงาน ขอบเขตการทำงาน ระยะเวลาส่งมอบงาน และค่าบริการ
เว็บไซต์
แพ็กเกจ
งานด้านอรรถคดี
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

-ตัวแทนไกล่เกลี่ย เจรจาหนี้ 5,000 บาท คดีไม่มีข้อพิพาท เช่น ตั้งผู้จัดการมรดก ตั้งผู้อนุบาล ฯลฯ (ไม่มีผู้คัดค้านฯ) เริ่มต้น 12,000 บาท คดีมีข้อพิพาท เช่น - คดีแรงงาน(เลิกจ้างไม่เป็นธรรม ค่าชดเชย ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ฯลฯ) , - บัตรเครดิต ละเมิด ฟ้องหย่า ผิดสัญญาต่างๆ อาญาเช็ค คดีผู้บริโภค คดีปกครอง , คดีแพ่ง-อาญา ฯลฯ คดีอื่นๆสอบถามได้ครับ *หมายเหตุ - ราคาขึ้นอยู่กับความยาก-ง่าย ปริมาณเอกสาร โดยจะประเมินให้ลูกค้าทราบก่อนตัดสินใจ - ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมศาล และค่ารถกรณีออกนอกเขตกรุงเทพฯ(ถ้ามี)

เอกสารทางกฎหมาย
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- หนังสือแจ้งความร้องทุกข์ (เริ่มต้นที่ 500 บาท) -หนังสือบอกกล่าวทวงถาม(โนติส) (เริ่มต้นที่ 1000 บาท) - ร่างสัญญา ตรวจสัญญา , (เริ่มต้นที่ 2,900 บาท ขั้นอยู่กับความยากง่ายและปริมาณเอกสาร)

ฟรีแลนซ์
LawyerTon

นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) , เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) , ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ มีประสบการณ์ทั้งคดีแรงงาน คดีแพ่ง-อาญา คดีปกครอง คดีผู้บริโภค ตั้งผู้จัดการมรดก ตั้งผู้อนุบาล สืบทรัพย์-บังคับคดี ฯลฯ จดเครื่องหมายการค้า , จดทะเบียนบริษัทฯ , จดทะเบียนโอนปืน ร่างสัญญา ตรวจสัญญา ฯลฯ

12/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
7 ครั้ง
ขายได้
5 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน