🖊️ Proofreading & Editing (EN) คิดราคาตามจำนวนคำ 📑✔️💯📌เช็คบทความภาษาอังกฤษ เพิ่มคุณภาพงานเขียน

รับตรวจเช็คและแก้ไขงานเอกสารภาษาอังกฤษทุกชนิด คิดค่าบริการตามจำนวนคำของต้นฉบับ โดยบัณฑิตจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทจากต่างประเทศ และใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในชีวิตประจำวัน ในการเรียนและการทำงานมาตลอด 10 ปี ✔ แพ็คเกจ 1 Proofreading & Editing บทความภาษาอังกฤษ ตรวจเช็คไวยากรณ์ เพิ่มความลื่นไหลของภาษา เปลี่ยนรูปประโยคของบทความให้สละสลวย ให้เอกสารของคุณอ่านเข้าใจง่าย ภาษาได้มาตรฐานและเหมาะสมกับสถาณการและระดับผู้อ่าน ✔ แพ็คเก็จ 2 รับแก้ไขปรับปรุงความสวยงามเรียบร้อยของเอกสารทางวิชาการ Thesis - Dissertation - Essays - Abstract รับจัดย่อหน้า ตกแต่งบทความให้ได้มาตรฐาน ช่วยเหลือเรื่องการอ้างอิง (APA., MLA., Oxford., Harvard., Chicago.) และทำสารบัญอย่างเป็นระบบ *****ฟรีแลนซ์รับแปลภาษา EN-TH / TH-EN และเปลี่ยนรูปประโยค Paraphrasing / Rewriting เพื่อเพิ่มคุณภาพงานเขียนอย่างเต็มที่ >>> https://fastwork.co/user/pnokio/translation-17769346 *****ฟรีแลนซ์รับแปล + ใส่ซับไตเติล (Subtitles) ลงในคลิปวิดีโอ >>> https://fastwork.co/user/pnokio/subtitle-79614970

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ 🖊️ Proofreading & Editing (EN) คิดราคาตามจำนวนคำ 📑✔️💯📌เช็คบทความภาษาอังกฤษ เพิ่มคุณภาพงานเขียน

  • 1. ผู้ว่าจ้างติดต่อแจ้งรายละเอียดงาน แจ้งลักษณะเอกสาร จำนวนคำ (ผู้ว่าจ้างส่งไฟล์เอกสารเป็นไฟล์ WORD/ PDF/ PowerPoint ให้ฟรีแลนซ์ประเมินราคา) และวันส่งงานที่ต้องการ
  • 2. ฟรีแลนซ์ติดต่อกลับ และส่งใบเสนอราคา
แพ็กเกจ
แพ็คเกจ 1 พิสูจน์อักษรภาษาอังกฤษ คำละ 0.5 - 0.7 บาท (หรือประมาณ 250 บาทต่อ 1 หน้ากระดาษ A4) คิดตามจำนวนคำของไฟล์ต้นฉบับ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

Proofreading & Editing Service: ตรวจเช็คแกรมมาร์ การสะกดคำ ความลื่นไหลของภาษา เปลี่ยนรูปประโยคของบทความภาษาอังกฤษให้สละสลวย ให้บทความของคุณอ่านเข้าใจง่าย ภาษาได้มาตรฐานและเหมาะสมกับสถานการณ์และระดับผู้อ่าน **ราคาขั้นต่ำ 250 บาท (หากดูจำนวนคำแล้วราคาต่ำกว่า 250 ผู้ว่าจ้างชำระ 250 บาท) ✎ สิ่งที่ผู้ว่าจ้างจะได้รับ ✎ 1. ไฟล์งานที่มองเห็นการแก้ไข 2. ความคิดเห็นของผู้พิสูจน์อักษร คำแนะนำเพื่อการปรับปรุง (หากจำเป็น) 3. ไฟล์งานสะอาดที่มองไม่เห็นการแก้ไข พร้อมนำไปใช้งาน

แพ็คเกจ 2: ตกแต่งดูแลความเรียบร้อยของเอกสาร จัดระบบอ้างอิง สารบัญ บรรณานุกรม ใส่หน้าเอกสาร อย่างเป็นระบบ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

รับแก้ไขปรับปรุงเอกสารทางวิชาการ Thesis - Dissertation - Essays - Abstract ตกแต่งบทความให้ได้มาตรฐาน จัดย่อหน้า ช่วยเหลือเรื่องการอ้างอิง (APA., MLA., Oxford., Harvard., Chicago.) ทำสารบัญอย่างเป็นระบบ ใส่เลขหน้า จัดฟอนต์ จัดขนาดย่อหน้า จัดขนาดหน้ากระดาษ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ **ราคาขั้นต่ำ 350 บาท (ผู้ว่าจ้างส่งงานให้ฟรีแลนซ์ประเมินก่อนเพื่อประเมินราคา) ✎ รับงานที่มีการแก้ไขสองชิ้น ✎ 1. ไฟล์งานที่มองเห็นการแก้ไข 2. ไฟล์งานสะอาดที่มองไม่เห็นการแก้ไข

ฟรีแลนซ์
Ponpassorn

บัณฑิตจบปริญญาตรีสาขาประวัติศาสตร์จาก The University of Edinburgh สก็อตแลนด์, ปริญญาโทยุโรปศึกษาจาก Charles Unviersity กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก - เชี่ยวชาญด้านงานเขียนวิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษ, งานสอนภาษา, งานแปล ไทย-อังกฤษ, งานพิสูจน์อักษร - รับประกันคุณภาพงานเรียบร้อย รวดเร็ว คุณภาพสูง

05/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
62 ครั้ง
ขายได้
16 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน