🖊️ Proofreading & Editing (EN) คิดราคาตามจำนวนคำ 📑✔️💯📌เช็คบทความภาษาอังกฤษ เพิ่มคุณภาพงานเขียน

ขายได้ 95 ครั้ง
4.9

รับตรวจเช็คและแก้ไขงานเอกสารภาษาอังกฤษทุกชนิด คิดค่าบริการตามจำนวนคำของต้นฉบับ โดยบัณฑิตจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทจากต่างประเทศ และใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในชีวิตประจำวัน ในการเรียนและการทำงานมาตลอด 10 ปี ✔ แพ็คเกจ 1 Proofreading & Editing บทความภาษาอังกฤษ ตรวจเช็คไวยากรณ์ เพิ่มความลื่นไหลของภาษา เปลี่ยนรูปประโยคของบทความให้สละสลวย ให้เอกสารของคุณอ่านเข้าใจง่าย ภาษาได้มาตรฐานและเหมาะสมกับสถาณการและระดับผู้อ่าน ✔ แพ็คเก็จ 2 รับแก้ไขปรับปรุงความสวยงามเรียบร้อยของเอกสารทางวิชาการ Thesis - Dissertation - Essays - Abstract รับจัดย่อหน้า ตกแต่งบทความให้ได้มาตรฐาน ช่วยเหลือเรื่องการอ้างอิง (APA., MLA., Oxford., Harvard., Chicago.) และทำสารบัญอย่างเป็นระบบ *****ฟรีแลนซ์รับแปลภาษา EN-TH / TH-EN และเปลี่ยนรูปประโยค Paraphrasing / Rewriting เพื่อเพิ่มคุณภาพงานเขียนอย่างเต็มที่ >>> https://fastwork.co/user/pnokio/translation-17769346 *****ฟรีแลนซ์รับแปล + ใส่ซับไตเติล (Subtitles) ลงในคลิปวิดีโอ >>> https://fastwork.co/user/pnokio/subtitle-79614970

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ 🖊️ Proofreading & Editing (EN) คิดราคาตามจำนวนคำ 📑✔️💯📌เช็คบทความภาษาอังกฤษ เพิ่มคุณภาพงานเขียน

  • 1. ผู้ว่าจ้างติดต่อแจ้งรายละเอียดงาน แจ้งลักษณะเอกสาร จำนวนคำ (ผู้ว่าจ้างส่งไฟล์เอกสารเป็นไฟล์ WORD/ PDF/ PowerPoint ให้ฟรีแลนซ์ประเมินราคา) และวันส่งงานที่ต้องการ
  • 2. ฟรีแลนซ์ติดต่อกลับ และส่งใบเสนอราคา

แพ็กเกจ ราคา 🖊️ Proofreading & Editing (EN) คิดราคาตามจำนวนคำ 📑✔️💯📌เช็คบทความภาษาอังกฤษ เพิ่มคุณภาพงานเขียน

แพ็กเกจ

พิสูจน์อักษรภาษาอังกฤษ คำละ 0.5 - 0.7 บาท (หรือประมาณ 250 บาทต่อ 1 หน้ากระดาษ A4) คิดตามจำนวนคำของไฟล์ต้นฉบับ

ตกแต่งดูแลความเรียบร้อยของเอกสาร จัดระบบอ้างอิง สารบัญ บรรณานุกรม ใส่หน้าเอกสาร อย่างเป็นระบบ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

Rewriting - Paraphrasing ปรับรูปประโยคบทความภาษาอังกฤษโดยคงความหมายเดิม

Proofreading & Editing Service: ตรวจเช็คแกรมมาร์ การสะกดคำ ความลื่นไหลของภาษา เปลี่ยนรูปประโยคของบทความภาษาอังกฤษให้สละสลวย ให้บทความของคุณอ่านเข้าใจง่าย ภาษาได้มาตรฐานและเหมาะสมกับสถานการณ์และระดับผู้อ่าน **ราคาขั้นต่ำ 250 บาท (หากดูจำนวนคำแล้วราคาต่ำกว่า 250 ผู้ว่าจ้างชำระ 250 บาท) ✎ สิ่งที่ผู้ว่าจ้างจะได้รับ ✎ 1. ไฟล์งานที่มองเห็นการแก้ไข 2. ความคิดเห็นของผู้พิสูจน์อักษร คำแนะนำเพื่อการปรับปรุง (หากจำเป็น) 3. ไฟล์งานสะอาดที่มองไม่เห็นการแก้ไข พร้อมนำไปใช้งาน
รับแก้ไขปรับปรุงเอกสารทางวิชาการ Thesis - Dissertation - Essays - Abstract ตกแต่งบทความให้ได้มาตรฐาน จัดย่อหน้า ช่วยเหลือเรื่องการอ้างอิง (APA., MLA., Oxford., Harvard., Chicago.) ทำสารบัญอย่างเป็นระบบ ใส่เลขหน้า จัดฟอนต์ จัดขนาดย่อหน้า จัดขนาดหน้ากระดาษ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ **ราคาขั้นต่ำ 350 บาท (ผู้ว่าจ้างส่งงานให้ฟรีแลนซ์ประเมินก่อนเพื่อประเมินราคา) ✎ รับงานที่มีการแก้ไขสองชิ้น ✎ 1. ไฟล์งานที่มองเห็นการแก้ไข 2. ไฟล์งานสะอาดที่มองไม่เห็นการแก้ไข
รับเปลี่ยนรูปประโยคโดยยังคงความหมายเดิมของประโยค (EN - ภาษาอังกฤษ /ตรวจเช็ค Plagiarism คิดราคาตามจำนวนคำของไฟล์ต้นฉบับ คำละ 0.8 - 1.2 บาท (ตามความเฉพาะเจาะจงของภาษาโดยฟรีแลนซ์จะแจ้งให้ทราบหลังจากเห็นไฟล์ต้นฉบับ) *หากคิดแล้วราคาไม่ถึง 300 บาท, ผู้ว่าจ้างชำระขั้นต่ำ 300 บาท ✎ ผู้ว่าจ้างจะได้รับไฟล์งานสองชิ้น ✎ 1. ไฟล์ที่มองเห็นการแก้ไขรูปประโยค (มองเห็นจาก Track changes) 2. ไฟล์งานสะอาดที่มองไม่เห็นการแก้ไข พร้อมนำไปใช้งาน
ระยะเวลาในการทำงาน
3 วัน
3 วัน
3 วัน
จำนวนหน้า
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ปรับแก้ชิ้นงานได้
3 ครั้ง
3 ครั้ง
3 ครั้ง
ตรวจแก้ไวยากรณ์
-
จัดรูปเล่มและทำสารบัญ
-
-
เรียบเรียง เกลาสำนวนใหม่
-
-
สรุปเนื้อหา
-
-
ราคา
฿250
฿300
฿500
company profile hiring
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!