แปล TH-EN-TH / Paraphrasing คิดราคาตามจำนวนคำ

โดยบัณฑิตจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทจากต่างประเทศ และใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในชีวิตประจำวัน ในการเรียนและการทำงานมาตลอด 10 ปี คิดราคาตามจำนวนคำของไฟล์ต้นฉบับ (สามารถส่งมาเป็นไฟล์ Word/ PDF/ PowerPoint) ดูจากความยากง่ายและเฉพาะเจาะจงทางภาษาของบทความชิ้นนั้นๆ เรทราคาต่ำสุดประมาณ 250 บาทต่อ 1 หน้ากระดาษ A4 ✔ แพ็คเก็จ 1: รับแปลงานทุกประเภท ENG-THAI และ THAI-ENG จากอังกฤษเป็นไทย และจากไทยเป็นอังกฤษ ผู้แปลเชี่ยวชาญงานบทความทางวิชาการด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เรทราคาต่ำสุดประมาณ 250 บาทต่อหนึ่งหน้า A4 ✔ แพ็คเก็จ 2: รับ Paraphrase หรือเปลี่ยนรูปประโยคภาษาอังกฤษโดยให้มีความหมายคงเดิม เพื่อไม่ถูกเช็คว่ามีการคัดลอกผลงานหรือ Plagiarism โดยใช้โปรแกรมตรวจเช็ค Plagiarism และช่วยตรวจหาส่วนที่อาจมีการคัดลอกแล้วไม่ได้ใส่ Reference ส่งงานเป็นไฟล์ Word หรือ PDF ใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน ในการทำงาน ✎ สามารถรับงานสองชิ้น ✎ 1. ชิ้นที่เห็นการแปล/การเปลี่ยนรูปประโยค พร้อมหมายเหตุต่างๆหากจำเป็น (หากผู้ว่าจ้างต้องการ) 2. ชิ้นงานสะอาดที่มองเห็นเพียงภาษาเป้าหมาย/งานที่เปลี่ยนรูปประโยคแล้ว พร้อมนำไปใช้งาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปล TH-EN-TH / Paraphrasing คิดราคาตามจำนวนคำ

  • 1. ผู้ว่าจ้างติดต่อฟรีแลนซ์ แจ้งรายละเอียดงาน เลือกแพ็คเก็จงาน แจ้งจำนวนคำของไฟล์ต้นฉบับหรือส่งไฟล์ WORD/ PDF/ PowerPoint ให้ฟรีแลนซ์ประเมิณราคา และ แจ้งจำนวนวันทำงาน (วันส่งงาน)
  • 2. ฟรีแลนซ์สนใจรับงาน และส่งใบเสนอราคาให้กับผู้ว่าจ้าง
แพ็กเกจ
Translation TH-EN/ EN-TH แปลภาษา ไทย-อังกฤษ อังกฤษ-ไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

แปลเอกสารทั่วไป บทความทางวิชาการ รายงาน งานวิจัย ใบสมัครงาน จดหมายสมัครงาน เอกสารทางราชการทั่วไป คู่มือ เมนูอาหาร เว็บไซต์ Presentation, Essays, Resume, CV, Leaflet, Food Menu, website etc. คิดราคาตามจำนวนคำของไฟล์ต้นฉบับ คำละ 1.2 - 1.8 บาท (ตามความเฉพาะเจาะจงของภาษา/ราคาเหมามากกว่า 40 หน้า เรทราคา 0.8-1.4 บาทต่อคำ) *หากคิดแล้วราคาไม่ถึง 250 บาท, ผู้ว่าจ้างชำระขั้นต่ำ 250 บาท ✎ ผู้ว่าจ้างจะได้รับไฟล์งานสองชิ้น ✎ 1. ไฟล์ที่มองเห็นการแปล (หากผู้ว่าจ้างต้องการ) 2. ไฟล์ที่มองเห็นแค่ภาษาเป้าหมาย

Paraphrasing/ Rewriting เปลี่ยนรูปประโยคคงความหมายเดิม เช็ค Plagiarism
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

รับเปลี่ยนรูปประโยคโดยยังคงความหมายเดิมของประโยค พร้อมตรวจเช็ค Plagiarism คิดราคาตามจำนวนคำของไฟล์ต้นฉบับ คำละ 0.8 - 1.4 บาท (ตามความเฉพาะเจาะจงของภาษาโดยฟรีแลนซ์จะแจ้งให้ทราบหลังจากเห็นไฟล์ต้นฉบับ) *หากคิดแล้วราคาไม่ถึง 250 บาท, ผู้ว่าจ้างชำระขั้นต่ำ 250 บาท ✎ ผู้ว่าจ้างจะได้รับไฟล์งานสองชิ้น ✎ 1. ไฟล์ที่มองเห็นการแก้ไขรูปประโยค (มองเห็นจาก Track changes) 2. ไฟล์งานสะอาดที่มองไม่เห็นการแก้ไข พร้อมนำไปใช้งาน

ฟรีแลนซ์
Ponpassorn

บัณฑิตจบปริญญาตรีสาขาประวัติศาสตร์จาก The University of Edinburgh สก็อตแลนด์, ปริญญาโทยุโรปศึกษาจาก Charles Unviersity กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก - เชี่ยวชาญด้านงานเขียนวิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษ, งานสอนภาษา, งานแปล ไทย-อังกฤษ, งานพิสูจน์อักษร - รับประกันคุณภาพงานเรียบร้อย รวดเร็ว คุณภาพสูง

05/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
20 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน