high rehire rate
มั่นใจ! ฟรีแลนซ์ในหมวดนี้มี "ประกาศนียบัตร" หรือ "ใบรับรองวิชาชีพ"

ตรวจรับบ้านและคอนโดก่อนรับมอบงาน

0.0

รับจ้างตรวจรับงานก่อสร้างบ้านหรือห้องชุดในคอนโดมิเนียมให้กับผู้ว่าจ้างไม่ว่าจะเป็นงานโครงสร้าง , งานสถาปัตยกรรม , งานระบบไฟฟ้าประปาและระบบปรับอากาศรวมทั้งงานจัดสวนให้เจ้าของงาน. โดยจะมีการจัดทำเอกสารการตรวจร่วมเช็คร่วมกับผู้รับเหมาหรือเจ้าของโครงการรวมทั้งเป็นตัวแทนเจ้าของงานในการประชุมร่วมกับโครงการเพื่อเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จโดยที่งานที่แล้วเสร็จมีคุณภาพตามหลักวิชาชีพช่าง รวมทั้งจัดทำตารางตรวจแก้ไขงานถ้าหากงานมี defect . จัดทำแผนงานการแก้ไขงานนำเสนอืืืืืืืเจ้าของโครงการและผู้รับเหมาเพื่อกำหนดเวลาแล้วเสร็จโดยวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง 37 ปี และเป็นวิศวกรมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ( กว.) ระดับสามัญวิศวกร เลขทะเบียน สย.4629

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ ตรวจรับบ้านและคอนโดก่อนรับมอบงาน

  • 1. scope ของงานตรวจเช็คงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมในส่วนของบ้านแต่ถ้าเป็นงานคอนโดมิเนียมตรวจสภาพโครงสร้างที่แล้วเสร็จไม่มีรอยร้าวงานสถาปัตยกรรมทั้งหมดรวมทั้งงานระบบไฟฟ้าประปาให้สามารถใช้งานได้ตามแบบและงานระบบปรับอากาศและระบบดับเพลิงให้ใช้งานได้เป็นต้น
  • 2. จัดทำเอกสารตรวจสอบงานก่อนส่งมอบและเอกสารตรวจรับมอบงานโดยมีการเซ็นรับรองร่วมกันทั้งฝ่ายผู้รับเหมาหรือเจ้าของโครงการ และมีการประชุมร่วมกับผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการถ้าหากมีปัญหางานที่ต้องแก้ไขเป็นต้น

แพ็กเกจ ราคา ตรวจรับบ้านและคอนโดก่อนรับมอบงาน

อาคารขนาดไม่เกินเนื้อที่ 150 m2

฿8,000
ระยะเวลาในการทำงาน 25 วัน

อาคารขนาดไม่เกินเนื้อที่ 150 m2 ตรวจสอบงานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม , งานระบบประปา ไฟฟ้า และระบบปรับอากาศและดับเพลิง จัดทำเอกสารตรวจสอบก่อนส่งมอบ, จัดทำเอกสารงานการแก้ไขซ่อม , จัดทำเอกสารส่งมอบพร้อมรูปถ่าย, เป็นตัวแทนเจ้าของงานในการประชุมร่วมกับผู้รับเหมาหรือเข้าของโครงการ


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

อาคารขนาดไม่เกิน 180 m2

฿15,000
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

ตรวจสอบงานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม , งานระบบประปา ไฟฟ้า และระบบปรับอากาศและดับเพลิง จัดทำเอกสารตรวจสอบก่อนส่งมอบ, จัดทำเอกสารงานการแก้ไขซ่อม , จัดทำเอกสารส่งมอบพร้อมรูปถ่าย, เป็นตัวแทนเจ้าของงานในการประชุมร่วมกับผู้รับเหมาหรือเข้าของโครงการ


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

อาคารขนาดเนื้อที่เกิน 180 m2

฿20,000
ระยะเวลาในการทำงาน 45 วัน

อาคารขนาดเนื้อที่เกิน 180 m2 ตรวจสอบงานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม , งานระบบประปา ไฟฟ้า และระบบปรับอากาศและดับเพลิง จัดทำเอกสารตรวจสอบก่อนส่งมอบ, จัดทำเอกสารงานการแก้ไขซ่อม , จัดทำเอกสารส่งมอบพร้อมรูปถ่าย, เป็นตัวแทนเจ้าของงานในการประชุมร่วมกับผู้รับเหมาหรือเข้าของโครงการ


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
company profile hiring
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!