ตรวจรับบ้านและคอนโดก่อนรับมอบงาน

รับจ้างตรวจรับงานก่อสร้างบ้านหรือห้องชุดในคอนโดมิเนียมให้กับผู้ว่าจ้างไม่ว่าจะเป็นงานโครงสร้าง , งานสถาปัตยกรรม , งานระบบไฟฟ้าประปาและระบบปรับอากาศรวมทั้งงานจัดสวนให้เจ้าของงาน. โดยจะมีการจัดทำเอกสารการตรวจร่วมเช็คร่วมกับผู้รับเหมาหรือเจ้าของโครงการรวมทั้งเป็นตัวแทนเจ้าของงานในการประชุมร่วมกับโครงการเพื่อเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จโดยที่งานที่แล้วเสร็จมีคุณภาพตามหลักวิชาชีพช่าง รวมทั้งจัดทำตารางตรวจแก้ไขงานถ้าหากงานมี defect . จัดทำแผนงานการแก้ไขงานนำเสนอืืืืืืืเจ้าของโครงการและผู้รับเหมาเพื่อกำหนดเวลาแล้วเสร็จโดยวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง 37 ปี และเป็นวิศวกรมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ( กว.) ระดับสามัญวิศวกร เลขทะเบียน สย.4629

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ตรวจรับบ้านและคอนโดก่อนรับมอบงาน

  • 1. scope ของงานตรวจเช็คงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมในส่วนของบ้านแต่ถ้าเป็นงานคอนโดมิเนียมตรวจสภาพโครงสร้างที่แล้วเสร็จไม่มีรอยร้าวงานสถาปัตยกรรมทั้งหมดรวมทั้งงานระบบไฟฟ้าประปาให้สามารถใช้งานได้ตามแบบและงานระบบปรับอากาศและระบบดับเพลิงให้ใช้งานได้เป็นต้น
  • 2. จัดทำเอกสารตรวจสอบงานก่อนส่งมอบและเอกสารตรวจรับมอบงานโดยมีการเซ็นรับรองร่วมกันทั้งฝ่ายผู้รับเหมาหรือเจ้าของโครงการ และมีการประชุมร่วมกับผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการถ้าหากมีปัญหางานที่ต้องแก้ไขเป็นต้น
แพ็กเกจ
อาคารขนาดไม่เกินเนื้อที่ 150 m2
ระยะเวลาในการทำงาน 25 วัน

อาคารขนาดไม่เกินเนื้อที่ 150 m2 ตรวจสอบงานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม , งานระบบประปา ไฟฟ้า และระบบปรับอากาศและดับเพลิง จัดทำเอกสารตรวจสอบก่อนส่งมอบ, จัดทำเอกสารงานการแก้ไขซ่อม , จัดทำเอกสารส่งมอบพร้อมรูปถ่าย, เป็นตัวแทนเจ้าของงานในการประชุมร่วมกับผู้รับเหมาหรือเข้าของโครงการ

อาคารขนาดไม่เกิน 180 m2
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

ตรวจสอบงานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม , งานระบบประปา ไฟฟ้า และระบบปรับอากาศและดับเพลิง จัดทำเอกสารตรวจสอบก่อนส่งมอบ, จัดทำเอกสารงานการแก้ไขซ่อม , จัดทำเอกสารส่งมอบพร้อมรูปถ่าย, เป็นตัวแทนเจ้าของงานในการประชุมร่วมกับผู้รับเหมาหรือเข้าของโครงการ

อาคารขนาดเนื้อที่เกิน 180 m2
ระยะเวลาในการทำงาน 45 วัน

อาคารขนาดเนื้อที่เกิน 180 m2 ตรวจสอบงานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม , งานระบบประปา ไฟฟ้า และระบบปรับอากาศและดับเพลิง จัดทำเอกสารตรวจสอบก่อนส่งมอบ, จัดทำเอกสารงานการแก้ไขซ่อม , จัดทำเอกสารส่งมอบพร้อมรูปถ่าย, เป็นตัวแทนเจ้าของงานในการประชุมร่วมกับผู้รับเหมาหรือเข้าของโครงการ

ฟรีแลนซ์
worrayout

จบ วิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธา จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสบการณ์ทำงานทั้งงานควบคุมงานออกแบบงานอาคารบ้านสะพานโรงแรม รถไฟฟ้าทั้งในประเทศไทย ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ ประเทศบังคลาเทศ ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นเวลารวม 30 ปี วุฒิวิศวกรสามัญวิศวกร เลขทะเบียน สย4629

08/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน