บริการออกแบบ เขียนแบบ และอาคารทุกชนิด แบบสำหรับใช้ยื่นกู้ BANK และภาพ 3D

ARCHITECTURE + ENGINEER > รับออกแบบ เขียนแบบ อาคารทุกประเภท ทั้งภายนอกและภายใน ,จัดทำ (BOQ) สำหรับยื่นกู้ > รับทำ Shopdrawing + Design งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร อาคารทุกประเภท (โดย สถาปนิก และวิศวกรมืออาชีพ (มีใบประกอบวิชาชีพจากสภาสถาปนิก และสภาวิศวกร) ออกแบบและเขียนแบบก่อสร้างอาคารชั้นเดียว พื้นที่ไม่เกิน 150 ตร.ม. (ราคา 150-200 บาท/ตร.ม) *** สิ่งที่ไม่รวมในรายการ*** สามารถแจ้งได้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามรายละเอียด 1.เอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างจากสถาปนิกและรายการคำนวนโครงสร้างจากวิศวกร ( มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 6,000 บาท) 2.BOQ (รายการประมาณราคา) สำหรับประกอบการยื่นกุ้ธนาคาร ( มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 2,000 บาท) ออกแบบและเขียนแบบก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น/อาคารที่มีพื้นที่ 150 ตร.ม.ขึ้นไป (ราคา 200-300 บาท/ตร.ม) หรือราคา เหมาตามขอบเขตงานนั้นๆ 1.แบบก่อสร้างฉบับจริง+เอกสารรับรองจากสถาปนิกและวิศวกร 2. PDF , JPG (ภาพ 3D) , CAD , SKP file. 3.BOQ (รายการประมาณราคา) 4.รายการคำนวนโครงสร้างจากวิศวกร

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการออกแบบ เขียนแบบ และอาคารทุกชนิด แบบสำหรับใช้ยื่นกู้ BANK และภาพ 3D

  • 1. 1. คุยรายละเอียดขอบเขตงาน ประเภทงาน Concept ที่ลูกค้าต้องการ
  • 2. 2. จัดทำใบเสนอราคา จากขอบเขตงานทั้งหมด รวมถึงกำหนดระยะเวลาการทำงาน
แพ็กเกจ
ออกแบบและเขียนแบบก่อสร้างอาคารชั้นเดียว พื้นที่ไม่เกิน 150 ตร.ม. (ราคา 150-200 บาท/ตร.ม)
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

1.แบบก่อสร้างฉบับจริง 2. PDF , JPG (ภาพ 3D) , CAD , SKP file. *** สิ่งที่ไม่รวมในรายการ*** สามารถแจ้งได้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามรายละเอียด 1.เอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างจากสถาปนิกและรายการคำนวนโครงสร้างจากวิศวกร ( มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 6,000 บาท) 2.BOQ (รายการประมาณราคา) สำหรับประกอบการยื่นกุ้ธนาคาร ( มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 2,000 บาท)

ออกแบบและเขียนแบบก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น/อาคารที่มีพื้นที่ 150 ตร.ม.ขึ้นไป (ราคา 200-300 บาท/ตร.ม)
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

1.แบบก่อสร้างฉบับจริง+เอกสารรับรองจากสถาปนิกและวิศวกร 2. PDF , JPG (ภาพ 3D) , CAD , SKP file. 3.BOQ (รายการประมาณราคา) 4.รายการคำนวนโครงสร้างจากวิศวกร

ฟรีแลนซ์
Tanaporn

---สถาปนิกจาก STUDIO ออกแบบ --- รับออกแบบอาคารทุกประเภททั้งภายนอก /ภายใน /3D /เขียนแบบขออนุญาตก่อสร้าง /แบบสำหรับยื่นกู้ธนาคาร / รับออกแบบshopdrawing ระบบไฟฟ้าและรบบสื่อสาร สำหรับอาคารพักอาศัย / อาคารสาธารณะทุกประเภท ด้วยทีมงาน สถาปนิก และวิศวกรมืออาชีพ (มีใบประกอบวิชาชีพจากสภาสถาปนิก และสภาวิศวกร)

02/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
1 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน