รับทำภาพ / ออกแบบ / 3D Perspective Interior / Exterior

รับทำภาพ Perspective ภายใน/ภายนอก ออกแบบร้านค้า,Booth,Event,Display ฯลฯ ออกแบบภายนอก - ภายใน ราคาเริ่มต้น ตารางเมตรละ 150 -1,000 บาท /ราคาแปลผันไปตามขนาดพื้นที่ ผู้จ้างจะต้องแจ้งความต้องการของงานดังนี้ - Mood & tone / อารมณ์ของงาน,โทนสี - Reference / หรือรายละเอียดความต้องการของงาน - ภาพถ่ายสถานที่จริง (หากมี) - ขนาดพื้นที่

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำภาพ / ออกแบบ / 3D Perspective Interior / Exterior

  • 1. บอก Mood&Tone , Reference หรือรายละเอียดความต้องการของงาน
  • 2. สรุปบรีฟงาน และเสนอราคา
แพ็กเกจ
ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 25 ตร.ม
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- ออกแบบการตกแต่ง 3D Rendering และ Perspective - ไฟล์ .jeg , .png จำนวน 3 ภาพ - ปรับแก้ชิ้นงานได้ 3 ครั้ง

ขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 26 ตร.ม ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ตร.ม
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- ออกแบบการตกแต่ง 3D Rendering และ Perspective - ไฟล์ .jeg , .png จำนวน 3 ภาพ - ปรับแก้ชิ้นงานได้ 3 ครั้ง

ขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 61 ตร.ม ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 100 ตร.ม
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- ออกแบบการตกแต่ง 3D Rendering และ Perspective - วางฟังก์ชั่นเฟอร์นิเจอร์ , วางผังพื้นที่การใช้งาน - ไฟล์ความละเอียดสูงสำหรับงานพิมพ์ 300dpi - ไฟล์ .jeg , .png จำนวน 3-5 ภาพ - ปรับแก้ชิ้นงานได้ 3 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
Kannikar

นักออกแบบอิสระ (Freelance Creative Designer) • 3D Perspective & 3D Model Design • Event & Exhibitions Design • Logo Design • Packaging Design • Graphic Design

09/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน