ออกแบบเครื่องกลประกอบอาคาร

-คิดและออกแบบระบบเครื่องกลประกอบอาคารตามแบบโครงสร้างอาคารนั้นๆ -อธิบาย เคลียร์คอนเซ้ปตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ -ออกแบบระบบต่างๆในส่วนงานเครื่องกล ราคาออกแบบตามความยากง่ายของงาน -คำนวนรายการออกแบบตามหลักวิศวกรรมและมีที่มาอ้างอิงถูกต้องตามหลักการออกแบบ -เขียนแบบdesignลงในแบบAutocadพร้อมรายละเอียดที่จำเป็นของงานออกแบบให้ผู้ว่าจ้าง -คอนเซ้ปงานออกแบบสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้2ครั้ง เกินนั้นขอคิดค่าออกแบบเพิ่มเติม -แก้ไขรายละเอียดงานออกแบบตามรายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงของผู้ว่าจ้างได้2ครั้ง เกินนั้นขอคิดเพิ่มเติม -ส่งมอบงานเป็น รายการคำนวนประกอบแบบดีไซด์เป็น file PDF , แบบส่งมิบเป็นfile Autocad 2D

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

-คำนวนรายการออกแบบตามหลักวิศวกรรมและมีที่มาอ้างอิงถูกต้องตามหลักการออกแบบของวิศวกรรมสถาน -เขียนแบบdesignลงในแบบAutocadพร้อมรายละเอียดที่จำเป็นของงานออกแบบให้ผู้ว่าจ้าง -คอนเซ้ปงานออกแบบสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้2ครั้ง เกินนั้นขอคิดค่าออกแบบเพิ่มเติม -แก้ไขรายละเอียดงานออกแบบตามรายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงของผู้ว่าจ้างได้2ครั้ง เกินนั้นขอคิดเพิ่มเติม

ฟรีแลนซ์
Thawatchai

วิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล -ออกแบบระบบเรื่องกลประกอบอาคาร เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ระบบรองรับเครื่องจักร อื่นๆ -ที่ปรึกษางานโครงการ งานก่อสร้าง(ระบบเครื่องกล) -Inspector งานก่อสร้าง งานเครื่องกล งานระบบ -รับเหมาติดตั้งงานระบบ งานท่อ งานเครื่องกล -ออกแบบ ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

12/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
10 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน