CONSULT I DESIGN I DRAWING l RENOVATE I 3D RENDER I BOQ I SITE SURVEY I

0.0

EXTERIOR & FACADE DESIGN, INTERIOR & DECORATION DESIGN - ศึกษาด้านสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก - สามารถปรึกษาด้านสถาปัตยกรรม รวมทั้งการออกแบบโครงการได้ฟรี - มีประสบการณ์การทำงานในสายวิชาชีพเบื้องต้น - วิเคราะห์บริบทต่าง ๆ ในการออกแบบ คำนึงถึงสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ เป็นต้น - สามารถออกแบบและรีโนเวท บธู บ้าน อาคารพักอาศัย อาคารพาณิชย์ ร้านอาหาร คาเฟ่ หรืออาคารประเภทอื่น ๆ ที่มีพื้นไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร (999 ตารางเมตร) - โดยสารถมารถเซ็นรับรองงานออกแบบจากสถาปนิกและวิศวกร - รับศึกษา SITE SURVEY เบื้องต้น - รับเขียนแบบ เขียนแบบขออนุญาต เขียนแบบก่อสร้าง - รับขึ้น 3D RENDER AND PERSPECTIVE - ประเมินราคา BOQ สำหรับเทียบราคาเบื้องต้น - โปรแกรมเขียนแบบและขึ้น 3D : RHINO, REVIT, AUTOCAD, SKETCHUP - โปรแกรม RENDER : ENSCAPE, LUMION - โปรแกรมตัดต่อ : PHOTOSHOP - ผู้ว่าจ้างจะได้รับไฟล์พื้นฐาน อาทิเช่น ไฟล์แบบตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ เช่น RHINO, REVIT, AUTOCAD, SKETCHUP, รูปไฟล์งานออกแบบ เช่น PDF, JEPG เป็นต้น - สิ่งที่ผู้ว่าจ้างต้องมีเบื้องต้น อาทิเช่น รายละเอียดความต้องการของงาน รูปแบบที่ดิน ภาพถ่ายสถานที่จริง (หากมี) ขนาดพื้นที่ก่อสร้าง รูปแบบหรือแนวที่ต้องการของอาคาร MOOD & TONE เป็นต้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ CONSULT I DESIGN I DRAWING l RENOVATE I 3D RENDER I BOQ I SITE SURVEY I

  • 1. แจ้งรายละเอียดของงาน ขอบเขตของงาน ประเภทของงานจากผู้ว่าจ้าง เป็นต้น
  • 2. แจ้งเงื่อนไขระยะเวลาการทำงาน การแก้งาน กำหนดวันส่งงาน และประเมินราคาของงาน
แพ็กเกจ
DRAWING I 3D RENDERING AND PERSPECTIVE I OTHER฿ 3,000
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

- DRAWING, PLAN - CONSULT - 3D RENDERING AND PERSPECTIVE - OTHER สามารถแก้ไขงานในงานที่ผู้ว่าจ้างเลือก ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง หากเกินครั้งถัดไป คิดราคาตามรูปแบบงานความยากง่าย แพ็กเกจนี้ขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้างต้องการว่าจ้างเป็นเฉพาะงานที่อธิบายข้างต้น โดยราคางานอยู่ที่ตามตกลงก่อนว่าจ้างในลำดับถัดไป


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
EXTERIOR & FACADE DESIGN 1 SQ.M - 999 SQ.M฿ 15,000
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

- ศึกษา SITE SURVEY เบื้องต้น - วิเคราะห์บริบทต่าง ๆ ในการออกแบบ คำนึงถึงสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ เบื้องต้น - PLAN, แบบเขียนก่อสร้าง, แบบขออนุญาต - รูปด้าน รูปตัด - 3D RENDERING AND PERSPECTIVE - ประเมินราคา BOQ สำหรับเทียบราคาเบื้องต้น - OTHER สามารถแก้ไขงานในงานที่ผู้ว่าจ้างเลือก ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง หากเกินครั้งถัดไป คิดราคาตามรูปแบบงานความยากง่าย แพ็กเกจนี้รวมออกแบบ INTERIOR เบื้องต้นเท่านั้น โดยราคาอยู่ที่ตามตกลงก่อนว่าจ้างในลำดับถัดไป โดยคิดค่าบริการวิชาชีพ ของประเภทอาคารตามที่กฏหมายกำหนด


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
INTERIOR & DECORATION DESIGN 1 SQ.M - 999 SQ.M฿ 15,000
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

- วิเคราะห์บริบทต่าง ๆ ในการออกแบบ คำนึงถึงสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ เบื้องต้น - แบบเขียนภายใน รูปแบบการจัดวาง - รูปด้าน รูปตัด - 3D RENDERING AND PERSPECTIVE - ประเมินราคา BOQ สำหรับเทียบราคาเบื้องต้น - OTHER สามารถแก้ไขงานในงานที่ผู้ว่าจ้างเลือก ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง หากเกินครั้งถัดไป คิดราคาตามรูปแบบงานความยากง่าย แพ็กเกจนี้สามารถเพิ่มส่วนเฉพาะงานบางชิ้นได้ โดยราคาอยู่ที่ตามตกลงก่อนว่าจ้างในลำดับถัดไป โดยคิดค่าบริการวิชาชีพ ของประเภทอาคารตามที่กฏหมายกำหนด


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
Phanu
Phanu

ARCHITECTURE BANGKOK UNIVERSITY BACHELOR OF ARCHITECTURE SECOND CLASS HONORS/ X21 GROUP/ MODEL HOUSE AWARD DIAMOND ARCHITECT CONTEST 2019/ INTERNSHIP EXPERIENCE ARCHITECTS 49 LIMITED/ สามารถให้คำปรึกษาเขียนบทความ ออกแบบและตกแต่งภายใน ออฟฟิศ ร้านค้า คาเฟ่ บ้านพักอาศัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ARCHITECTURE BANGKOK UNIVERSITY BACHELOR OF ARCHITECTURE SECOND CLASS HONORS/ X21 GROUP/ MODEL HOUSE AWARD DIAMOND ARCHITECT CONTEST 2019/ INTERNSHIP EXPERIENCE ARCHITECTS 49 LIMITED/ สามารถให้คำปรึกษาเขียนบทความ ออกแบบและตกแต่งภายใน ออฟฟิศ ร้านค้า คาเฟ่ บ้านพักอาศัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
-
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
วิธีจ้างงาน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!