milestone

ออกแบบและเขียนแบบโครงสร้าง เซนต์รับรองโดยสามัญวิศวกร

- ออกแบบโครงสร้างที่มีความแข็งแรงและประหยัดด้วยโปรแกรม 3 มิติ - เขียนแบบ 2 มิติและ 3 มิติ - เซนต์รับรองโดยสามัญวิศวกร

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบและเขียนแบบโครงสร้าง เซนต์รับรองโดยสามัญวิศวกร

  • 1. รับข้อมูลความต้องการของลูกค้า
  • 2. จัดทำ concept ตามความต้องการของลูกค้า
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1. แบบโครงสร้าง (.dwg & hard coppy) 1 ชุด 2. รายการคำนวณ (.pdf & hard coppy) 1 ชุด 3. เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตก่อสร้าง (hard coppy) 1 ชุด

ฟรีแลนซ์
Wittayadonkoed

ประวัติการณืทำงานกี่ยวกับงานออกแบบโครงสร้าง มากกว่า 10 ปี จบป.ตรีจากม.เกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาาโยธาและสิ่งแวดล้อม ออกแบบบ้าน โรงงาน คอนโด โรงไฟฟ้า รวมไปถึงอาคารสูงและงานใต้ดิน

03/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
8 ครั้ง
ขายได้
15 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน