2D/3D [ รับเขียนแบบ/เคลียร์แบบ ]

รับเขียนแบบจากดราฟท์ ร่างมือ/รูปถ่าย หรือปรับแบบ 3D เป็น 2D โดยทำงานด้วยโปรแกรม CAD / SketchUP / Revit ・ แบบงานอินทีเรีย ・ แบบงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ・ แบบงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล ・ แบบ Shop drawing และ As-built พูดคุยหรือสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบงานที่ต้องการก่อนได้นะคะ ☺

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ 2D/3D [ รับเขียนแบบ/เคลียร์แบบ ]

  • 1. พูดคุยรายละเอียดงานเบื้องต้นกับผู้ว่าจ้าง
  • 2. เสนอประเมินราคาและระยะเวลาการทำงาน
แพ็กเกจ
◢ งานแบบอินทีเรีย / สถาปัตยกรรม / วิศวกรรม / งานระบบต่างๆ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

หากต้องการผังพื้น รูปด้าน รูปตัด แบบขยายส่วนต่างๆ เพื่อขออนุญาตหรือก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นโปรเจค ห้อง / บ้าน / อาคาร - ราคาเริ่มต้นที่ขนาด A3 = 300-450 บาท/หน้า - ▣ แก้ไขแบบได้ 3 ครั้ง โดยไม่เกิน 50% ของงานนะคะ ☑ ส่งงานเป็นไฟล์รูปแบบ CAD (.dwg) หรือภาพ (.pdf/.jpg) ตามที่ต้องการค่ะ

◢ งานแบบ Shop drawing หรือ As-built
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

งาน Shop drawings หรือ As-built ของโปรเจคงานก่อสร้างต่างๆ เพิ่มเติมตามรายละเอียดที่ผู้ว่าจ้างต้องการ - ขนาด A3 (1:100) = 350 บาท/หน้า ขนาด A3 (1:50) = 400 บาท/หน้า ขนาด A3 (1:5-20) = 450 บาท/หน้า - ▣ แก้ไขแบบได้ 3 ครั้ง โดยไม่เกิน 50% ของงานนะคะ ☑ ส่งงานเป็นไฟล์รูปแบบ CAD (.dwg) หรือภาพ (.pdf/.jpg) ตามที่ต้องการ

ฟรีแลนซ์
Sukhonthamas

ー( ´ ▽ ` )ノ Ability to work in [ 2D/3D drawings ] and [ TH/ENG typing and translate a document ]

02/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
28 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน