specialist

ออกแบบ ทำรายการคำนวณ เขียนแบบโครงสร้าง ประมาณราคา

1.บริการออกแบบ โครงสร้างอาคาร สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1.1.แบบโครงสร้าง โดยจัดส่งให้เป็นไฟล์ DWG.(เงื่อนไขเป็นไปตามใบเสนอราคา) 1.2.รูปเล่ม รายการคำนวณโครงสร้าง พร้อมลงนามรับรองรายการคำนวณทางวิศวกรรม ในแบบก่อสร้างครบชุด ให้(กรณีลูกค้าต้องการให้เซนต์ลงในแบบ โดยเงื่อนไขเป็นไปตามใบเสนอราคา) 2.บริการรับถอดแบบ ประมาณราคา จัดทำ BOQ งานก่อสร้างอาคาร ครบชุด สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 2.1.BOQ สำหรับงานก่อสร้าง ครบชุด เป็นไฟล์ XLS พร้อมเอกสารแบบฟอร์มเป็นมาตรฐาน และเรียบง่าย 2.2.Back up ข้อมูลการคิดปริมาณงาน สำหรับผู้ว่าจ้าง เพื่อตรวจสอบปริมาณงาน อ้างอิง ที่มา ของการถอดแบบ วัสดุ โดยจะส่งเป็นไฟล์ Excel ให้โดยผู้ว่าจ้างจะได้สามารถเปลี่ยนแปลง เพิ่ม-ลด ข้อมูลเองได้เนื่องจาก แบบฟอร์มเป็นมาตรฐาน และเรียบง่าย 2.3.ตัวอย่าง การแบ่งงวดงาน และสัญญาก่อสร้าง นำส่งเป็นไฟล์ MS Word(ถ้าต้องการ) 3.ให้คำปรึกษาฟรีเกี่ยวกับงานก่อสร้าง เบื้องต้นเพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบก่อสร้าง 4.เราเห็นความสำคัญของ เวลาของลูกค้าเป็นอย่างมาก เราจึงจะไม่มีการส่งงานช้า โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบสถาณะงานได้ ภายหลังการจ้างงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบ ทำรายการคำนวณ เขียนแบบโครงสร้าง ประมาณราคา

  • 1. ลูกค้าตกลงซื้อบริการ พร้อมส่งมอบไฟล์แบบ มาให้ผู้รับจ้างทำงาน
  • 2. ผู้รับจ้างดำเนินการตามกำหนดเวลา และส่งมอบไฟล์งานตามตกลง
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ
เขียนแบบโครงสร้าง
รับจ้างเขียนแบบเฉพาะงานโครงสร้าง(คาน,พื้น,เสา,ฐานราก,หลังคา) อาคารพักอาศัย ที่มีพื้นที่น้อยกว่า 100 ตร.ม.(ไม่รวมงานเซ็นต์รับรองแบบ)
ประมาณราคา ทำBOQ
รับจ้างเขียนแบบเฉพาะงานโครงสร้าง,สถาปัตย์(ไม่รวมงานระบบไฟฟ้า,ประปา,สุขาภิบาล) อาคารพักอาศัย ที่มีพื้นที่น้อยกว่า 100 ตร.ม.
เขียนแบบ Detail งานโครงสร้าง
ออกแบบ/เขียนแบบ Detail งานโครงสร้าง แผ่นละ 5,000 บาท
ระยะเวลาในการทำงาน
3 วัน
3 วัน
3 วัน
ปรับแก้ชิ้นงานได้
-
-
-
ขนาดพื้นที่ใช้สอย
100 ตารางเมตร
100 ตารางเมตร
100 ตารางเมตร
จำนวนภาพ
-
-
-
เขียนแบบก่อสร้าง
-
-
ถอดแบบงานโครงสร้าง BOQ
-
-
ถอดแบบงานสถาปัตย์ BOQ
-
-
เขียนแบบรายละเอียดก่อสร้าง
-
-
ราคา
฿ 3,500
฿ 4,000
฿ 5,000
เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
Wasan

วิศวกรโยธา ผู้จัดการโครงการ ผู้รับเหมางานก่อสร้าง มีใบประกอบวิชาชีพ รับออกแบบโครงสร้าง ถอดแบบประมาณราคา ทำBOQ และบริหารโครงการก่อสร้าง

06/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
93 ครั้ง
ขายได้
40 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน