วางแผนการเงินส่วนบุคคลและธุรกิจ

0

ให้คำปรึกษาทางการเงิน ทั้งในด้านส่วนบุคคล และส่วนของธุรกิจ โดยมีประสบการณ์ยาวนานและมีความเชี่ยวชาญในหลายด้านทางการเงิน ==ในส่วนของการให้บริการวางแผนการเงินด้านต่างๆ อาทิเช่น== - การวางแผนภาษี - การวางแผนเกษียณ - การวางแผนการศึกษาบุตร - การวางแผนการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ - การวางแผนส่งต่อมรดก - การวางแผนในส่วนของธุรกิจ ==สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ== - คำปรึกษาในการวางแผนการเงินด้านต่างๆ - รูปเล่มรายงานทางการเงินส่วนบุคคล (แผนการเงิน) - การติดตามและประเมินผลแผนการเงินต่างๆของลูกค้า ทุกปี ==หมายเหตุ== สามารถพูดคุยหรือเล่าถึงปัญหาทางการเงินที่พบเจอก่อนได้ หากไม่มีความจำเป็นต้องจัดทำรายงาน จะไม่มีการคิดค่าบริการใดๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วางแผนการเงินส่วนบุคคลและธุรกิจ

  • 1. คุยรายละเอียด ค้นหาความต้องการทางการเงิน
  • 2. เก็บรวบรวมข้อมูล
แพ็กเกจ
การวางแผนการเงินส่วนบุคคล/ธุรกิจ฿ 500
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

-ภาษี : แนะนำเรื่องการใช้สิทธิลดหย่อน ทำให้สามารถประหยัดภาษีได้มากที่สุดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย -เกษียณ : ช่วยให้เห็นภาพวัยเกษียณในอนาคต เป็นอย่างที่คุณวาดฝันไว้ นอกจากนี้ ยังให้คำปรึกษาในการเตรียมเงินสำหรับค่าใช้จ่ายช่วงหลังเกษียณให้เพียงพอ -การศึกษาบุตร : เตรียมพร้อมสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงออกแบบแผนการศึกษาบุตรตั้งแต่อนุบาลจนจบปริญญา -ส่งต่อมรดก : วางแผนสินทรัพย์ที่คุณมี เพื่อส่งต่อให้คนที่คุณต้องการ โดยเสียค่าใช้จ่ายเสียภาษีน้อยที่สุด รวมถึงการจัดทำพินัยกรรม


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
การวางแผนการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ฿ 500
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ให้คำแนะนำในการจัดสรรเงินลงทุนและเลือกลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายทางการเงินในทุกๆด้าน ทั้งเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
วางแผนประกันชีวิตและประกันสุขภาพ฿ 500
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

-จัดทำแผนประกันชีวิตและประกันสุขภาพ -วิเคราะห์และสรุปกรมธรรม์ที่ถือครองอยู่ -จัดทำแผนและกำหนดงบประมาณสำหรับการดูแลสุขภาพในระยะยาว


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!