รับออกแบบและเขียนแบบก่อสร้างงาน ภายนอก , Landscape

0

-ระยะเวลาการทำงานแต่ละโปรเจค 30-60 วัน ขึ้นอยู่กับความละเอียดและปริมาณของงานนั้นๆ -ปรับแก้ไขแบบได้ 3 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม ----------------------------- สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียมเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 1. สไตล์ รูปแบบ ที่ต้องการเบื้องต้น 2. Mood & Tone ที่ต้องการ 3. ภาพตัวอย่างงานที่ชอบหรือต้องการ Image Reference 4. รายละเอียดพื้นที่ที่จะทำการออกแบบ ขนาด กxย , ทำเลที่ตั้ง ,รูปถ่ายสถานที่จริง 5. โฉนดที่ดิน (ในกรณียื่นขออนุญาตก่อสร้าง) ----------------------------- **พร้อมให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มงานจนปิดงานหรือก่อสร้างแล้วเสร็จ** *การเซ็นแบบเพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้างในกรณีพื้นที่ใช้ส่อยเกิน 140 ตร.ม.หรือต้องมีวิศวกรเซ็นแบบด้วย จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่และขนาดอาคาร (ในกรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากเขตจะไม่ถูกรวมอยู่ในค่าบริการยื่นขออนุญาต) ***ทางเราจะเตรียมเอกสารให้ทั้งหมด และเจ้าของต้องนำแบบไปยื่นที่เขตเองเท่านั้น***

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบและเขียนแบบก่อสร้างงาน ภายนอก , Landscape

  • 1. รับข้อมูลทั้งหมดจากลูกค้า เพื่อทำ Concept Design
  • 2. นำเสนอ Concept Design และ แบบแปลนขั้นต้น (Preliminary plan) เพื่อนำมาพัฒนาต่อ
แพ็กเกจ
ออกแบบและเขียนแบบ พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตร.ม.฿ 35,000
ระยะเวลาในการทำงาน 35 วัน

1. แบบก่อสร้าง 1.1 ไฟล์ PDF , CADD 1.2 Printout จำนวน 1 ชุด 2. ไฟล์ 3D Model (Sketchup) 3. รูปทัศนียภาพ จำนวน 2 รูป 3.1 ไฟล์ JPG , PSD 4. ตารางวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในงานออกแบบ 4.1 ไฟล์ EXCEL 4.2 Printout 1 ชุด


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ออกแบบและเขียนแบบ พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 300 ตร.ม.฿ 52,500
ระยะเวลาในการทำงาน 50 วัน

1. แบบก่อสร้าง 1.1 ไฟล์ PDF , CADD 1.2 Printout จำนวน 1 ชุด 2. ไฟล์ 3D Model (Sketchup) 3. รูปทัศนียภาพ จำนวน 3 รูป 3.1 ไฟล์ JPG , PSD 4. ตารางวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในงานออกแบบ 4.1 ไฟล์ EXCEL 4.2 Printout 1 ชุด


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ออกแบบและเขียนแบบ พื้นที่ใช้สอย 700 ตร.ม. ขึ้นไป ไม่เกิน 1,000 ตร.ม.฿ 80,000
ระยะเวลาในการทำงาน 65 วัน

1. แบบก่อสร้าง 1.1 ไฟล์ PDF , CADD 1.2 Printout จำนวน 1 ชุด 2. ไฟล์ 3D Model (Sketchup) 3. รูปทัศนียภาพ จำนวน 4 รูป 3.1 ไฟล์ JPG , PSD 4. ตารางวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในงานออกแบบ 4.1 ไฟล์ EXCEL 4.2 Printout 1 ชุด


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
Veracha
Veracha

-มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม สาขา สถาปัตยกรรมกลัก ระดับภาคีสถาปนิก (ภ-สถ 23535) -มีประสบการณ์ทำงานบริษัทสถาปนิก 4 ปี -มีประสบการณ์งานก่อสร้างจริง ทั้งงานออกแบบภายนอก , ตกแต่งภายใน และ งานLandscape 5 ปี -มีทีม สถาปนิก , ผู้รับเหมา และ วิศวกร มืออาชีพ

-มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม สาขา สถาปัตยกรรมกลัก ระดับภาคีสถาปนิก (ภ-สถ 23535) -มีประสบการณ์ทำงานบริษัทสถาปนิก 4 ปี -มีประสบการณ์งานก่อสร้างจริง ทั้งงานออกแบบภายนอก , ตกแต่งภายใน และ งานLandscape 5 ปี -มีทีม สถาปนิก , ผู้รับเหมา และ วิศวกร มืออาชีพ

งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
-
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
วิธีจ้างงาน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!