ทำโมเดล 3D SketchUp Revit Render งานก่อสร้าง ทำแบบขออนุญาต วางแผนงาน ให้คำปรึกษา งานวิศวกรรม

1. รับทำโมเดล 3D ไม่ว่าจะเป็น SketchUp หรือ Revit และ Render งานเป็นภาพ Perspective 3D ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง ในรูปแบบของงานโครงสร้าง และสถาปัตยกรรม 2. ทำแบบขออนุญาตก่อสร้าง ทำแบบก่อสร้าง จากโปรแกรมของ Autodesk 3. อีกทั้งยังสามารถ วางแผนงานก่อสร้าง เพื่อควบคุมต้นทุน และบริหารงานก่อสร้างให้เสร็จทันเวลา ด้วยโปรแกรมของ MS Office ในรูปแบบ S-Curve หรือ MS Project

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ทำโมเดล 3D SketchUp Revit Render งานก่อสร้าง ทำแบบขออนุญาต วางแผนงาน ให้คำปรึกษา งานวิศวกรรม

  • 1. ให้ลูกค้า ส่งไฟล์แบบและข้อมูลที่จำเป็น ไว้สำหรับขึ้นโมเดลงานให้ฟรีแลนซ์
  • 2. ให้ลูกค้า กำหนดขอบเขตของงาน ว่าต้องการอะไร แบบไหน อย่างไรบ้าง
แพ็กเกจ
Basic 3D (บ้านชั้นเดียว < 100 ตร.ม.)
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

1. แบบขออนุญาตก่อสร้าง เป็นไฟล์ PDF 2. โมเดล 3D เป็นไฟล์ DWG 3. ภาพ Render Perspective 3D จำนวน 2 รูป ภายนอก/ใน เป็นไฟล์ JPEG หมายเหตุ - พื้นที่ส่วนเกินคิด 50 บาท/ตร.ม. - เปลี่ยนเป็นแบบก่อสร้างเพิ่ม 50% ของราคางาน - เพิ่มรูป Render 3D รูปล่ะ 200 บาท เลือกมุมได้ - เพิ่มแผนงานก่อสร้าง S-Curve คิด 25% ของราคางาน - สามารถแก้ไขงานได้ 1 ครั้ง

Intermediate 3D (บ้าน 2 ชั้น < 200 ตร.ม.)
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

1. แบบขออนุญาตก่อสร้าง เป็นไฟล์ PDF 2. โมเดล 3D เป็นไฟล์ DWG 3. ภาพ Render Perspective 3D จำนวน 3 รูป ภายนอก/ใน เป็นไฟล์ JPEG หมายเหตุ - พื้นที่ส่วนเกินคิด 50 บาท/ตร.ม. - เปลี่ยนเป็นแบบก่อสร้างเพิ่ม 50% ของราคางาน - เพิ่มรูป Render 3D รูปล่ะ 200 บาท เลือกมุมได้ - เพิ่มแผนงานก่อสร้าง S-Curve คิด 25% ของราคางาน - สามารถแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง

Advance 3D (บ้าน 2 ชั้น ขึ้นไป < 300 ตร.ม.)
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

1. แบบขออนุญาตก่อสร้าง เป็นไฟล์ PDF 2. โมเดล 3D เป็นไฟล์ DWG 3. ภาพ Render Perspective 3D จำนวน 4 รูป ภายนอก/ใน เป็นไฟล์ JPEG หมายเหตุ - พื้นที่ส่วนเกินคิด 50 บาท/ตร.ม. - เปลี่ยนเป็นแบบก่อสร้างเพิ่ม 50% ของราคางาน - เพิ่มรูป Render 3D รูปล่ะ 200 บาท เลือกมุมได้ - เพิ่มแผนงานก่อสร้าง S-Curve คิด 25% ของราคางาน - สามารถแก้ไขงานได้ 3 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
อัชชพล

เคยเป็นวิศวกรบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ฤทธา จำกัด การศึกษาจบวิศวะโยธาจาก สจล. มีความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับงานก่อสร้าง ทั้งงานโครงสร้างและสถาปัตย์กว่า 9 ปี มีใบประกอบวิชาชีพ สามารถให้คำปรึกษา งานวิศวกรรม ทำโมเดล 3D SketchUp Revit Render ออกแบบ งานก่อสร้าง ทำแบบก่อสร้าง วางแผนงานได้

12/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน