เขียนแบบก่อสร้างและขออนุญาต/ประมานราคาวัสดุ BOQ

- รับเขียนแบบก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรมเเละงานออกแบบตกเเต่งภายใน/ งานวิศกรรมโครงสร้าง /งานวิศวกรรมงานระบบภายในอาคาร - แบบขออนุญาตอาคาร - รับประมานราคาวัสดุ BOQ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียนแบบก่อสร้างและขออนุญาต/ประมานราคาวัสดุ BOQ

  • 1. 1.คุยรายละเอียดงานและความต้องการโดยลูกค้าต้องการมีรายละเอียดของงานที่ชัดเจน เช่น แปลน ที่ต้องการที่สามารถสื่อถึงงานได้ หรือผู้ว่าจ้างส่งแบบให้ผู้รับจ้างประเมินเนื้องาน
  • 2. 2.ผู้รับจ้างประเมินเนื้องานและแจ้งราคาให้ผู้ว่าจ้างทราบ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1. 1.คุยรายละเอียดงานและความต้องการโดยลูกค้าต้องการมีรายละเอียดของงานที่ชัดเจน เช่น แปลน ที่ต้องการที่สามารถสื่อถึงงานได้ หรือผู้ว่าจ้างส่งแบบให้ผู้รับจ้างประเมินเนื้องาน 2. 2.ผู้รับจ้างประเมินเนื้องานและแจ้งราคาให้ผู้ว่าจ้างทราบ 3. 3. ระยะเวลาขอบเขตการทำงาน 7-90 วัน (ขนาดของงาน เเละประเภทอาคาร) 4. 4. ถ้าเป็นงานด่วน ตามที่ตกลง 5. 5. ไฟล์งาน PDF,JPG,DWG,SKB,PSD,XLSX ตามที่ตกลง 6. 6. สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

ฟรีแลนซ์
ภัคจิรา

ประสบการณ์ทำงานด้านออกแบบสถาปัตยกรรม 4 ปี ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (สถาปัตยกรรม) สถ.บ. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับ ภาคีสถาปนิก

12/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
7 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน