รับออกแบบ(exterior/interior)/ 3D perspective Render/เขียนแบบก่อสร้างและขออนุญาต/ประมานราคาวัสดุ BOQ

0.0

- รับออกแบบ บ้าน/ที่พักอาศัย/สำนักงาน/ร้านอาหาร-ร้านกาเเฟ/อาคารทุกประเภท ขอบเขตพื้นที่ไม่เกิน 1,000 ตร.ม.(ระดับภาคีสถาปนิก) - รับทำภาพ 3D perspective Render (exterior / interior) - รับเขียนแบบก่อสร้างและแบบขออนุญาตอาคาร - รับประมานราคาวัสดุ BOQ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบ(exterior/interior)/ 3D perspective Render/เขียนแบบก่อสร้างและขออนุญาต/ประมานราคาวัสดุ BOQ

  • 1. 1.คุยรายละเอียดงานและความต้องการโดยลูกค้าต้องการมีรายละเอียดของงานที่ชัดเจน เช่น แปลน,สไตล์, mood&tone ที่ต้องการ หรือหา reference ที่สามารถสื่อถึงงานได้ หรือผู้ว่าจ้างส่งแบบให้ผู้รับจ้างประเมินเนื้องาน
  • 2. 2.ผู้รับจ้างประเมินเนื้องานและแจ้งราคาให้ผู้ว่าจ้างทราบ
แพ็กเกจ
ทำภาพ 3D perspective Render (exterior / interior)฿ 3,500
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1.ภาพ 3D perspective Render (exterior / interior) ตามรูปแบบและรายละเอียดที่ลูกค้ากำหนด 2.จัดทำรายละเอียดงาน ในรูปแบบของไฟล์ JPEG,PNG 3.หลังส่งตรวจครั้งแรกแล้ว สามารถแก้ไขงานได้ฟรี 2 ครั้ง


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ออกแบบและเขียนแบบ / พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตรม. (งานสถาปัตยกรรมภายในและภายนอก)฿ 35,000
ระยะเวลาในการทำงาน 45 วัน

1.ออกแบบพื้นที่ใช้สอยอาคารทั้งหมด ตามขนาดพื้นที่ดินและบริบทรอบข้าง ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและการใช้งาน 2.ระบุวัสดุที่ใช้ในการออกแบบ 3.รูปภาพ 3D perspective Render (exterior) 1 รูปด้านหน้าอาคาร 4. present ภาพรวมอาคาร 5.แบบก่อสร้าง 6.จัดทำรายละเอียดงาน ในรูปแบบของไฟล์ PDF / JPEG,PNG / Sketchup / AutoCAD


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ออกแบบและเขียนแบบก่อสร้าง (พร้อมยื่นขอใบอนุญาต)/ พื้นที่ใช้สอย 150 ตรม.ขึ้นไป (งานสถาปัตยกรรมภายในและภายนอก)฿ 65,000
ระยะเวลาในการทำงาน 60 วัน

1.ออกแบบพื้นที่ใช้สอยอาคารทั้งหมด ตามขนาดพื้นที่ดินและบริบทรอบข้าง ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและการใช้งาน 2.ระบุวัสดุที่ใช้ในการออกแบบ 3.รูปภาพ 3D perspective Render (exterior) 1 รูปด้านหน้าอาคาร 4. present ภาพรวมอาคาร 5.แบบก่อสร้าง / แบบขออนุญาต (ตามที่ตกลง) 6.ประมาณราคา วัสดุ BOQ 7.จัดทำรายละเอียดงาน ในรูปแบบของไฟล์ PDF / JPEG,PNG / Sketchup / AutoCAD


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
ภัคจิรา
ภัคจิรา

ประสบการณ์ทำงานด้านออกแบบสถาปัตยกรรม 4 ปี ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (สถาปัตยกรรม) สถ.บ. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับ ภาคีสถาปนิก

ประสบการณ์ทำงานด้านออกแบบสถาปัตยกรรม 4 ปี ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (สถาปัตยกรรม) สถ.บ. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับ ภาคีสถาปนิก

งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
5 นาที
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!