เขียนแบบก่อสร้าง & ถอดแบบประมาณราคา (BOQ) และแบบ 3 มิติ

✔️รับจัดทำแบบ   🏛️ 🔨🖌️ และถอดแบบประมาณราคา (BOQ บ้านพักอาศัย อาคารโรงงาน โครงการต่าง ๆ แบบก่อสร้าง สำหรับขออนุญาตก่อสร้าง -> เพื่อยื่นกู้ พร้อมรายการคำนวณโครงสร้าง เซ็นรับรองโดยวิศวกรและสถาปนิก - อาคารพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 100 ตร.ม. ราคาเริ่มต้น ตร.ม. ละ 35 บาท - อาคารพื้นที่ใช้สอย 100 - 150 ตร.ม. ราคาเริ่มต้น ตร.ม. ละ 45 บาท - อาคารพื้นที่ใช้สอย 150 - 200 ตร.ม. ราคาเริ่มต้น ตร.ม. ละ 60 บาท - อาคารพื้นที่ใช้สอย 200++ ตร.ม. ราคาเริ่มต้น ตร.ม. ละ 80 บาท - ถอดแบบประมาณราคา (BOQ) ราคาเริ่มต้น ตร.ม. ละ 15 บาท - วิศวกรโครงสร้างคำนวณ+เซ็นแบบ (ภย.) ราคาเริ่มต้น = 5,000 บาท - วิศวกรเซ็นควบคุมงาน (ภย.) ราคาเริ่มต้น = 5,000 บาท - วิศวกรโครงสร้างคำนวณ+เซ็นแบบ (สย.) ราคาเริ่มต้น = 10,000 บาท - วิศวกรเซ็นควบคุมงาน (สย.) ราคาเริ่มต้น = 10,000 บาท - สถาปนิกเซ็นออกแบบ (ภ-สถ) ราคาเริ่มต้น = 5,000 บาท - สถาปนิกเซ็นออกแบบ (ส-สถ) ราคาเริ่มต้น = 10,000 บาท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียนแบบก่อสร้าง & ถอดแบบประมาณราคา (BOQ) และแบบ 3 มิติ

  • 1. รับงานตาม Concept และรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ
  • 2. ดำเนินการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
แพ็กเกจ
แบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง (ไม่เซ็นรับรอง)
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

แบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง ประกอบด้วย - แบบงานสถาปัตยกรรม - แบบงานโครงสร้าง - แบบงานระบบไฟฟ้า - แบบงานระบบสุขาภิบาล - หรือตามตกลง (ไม่รวมงานปริ้นจัดเตรียมเอกสาร)

เซ็นรับรองแบบ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ตามตกลง (ราคาที่แสดงคือราคาเริ่มต้น)

ถอดแบบประมาณราคา BOQ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

รายการประมาณราคา หรือตามตกลง

ฟรีแลนซ์
บุรินทร์

เขียนแบบ Shop Drawing & ถอดแบบประมาณราคา และแบบ 3 มิติ - งานก่อสร้าง - งาน Tank & Piping

06/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
18 ครั้ง
ขายได้
28 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน