ออกแบบสถาปัตยกรรม และ ออกแบบภายใน

1.ออกแบบสถาปัตยกรรมภายนอก - ออกแบบอาคารบ้านพักอาศัย ให้สไตล์ตรงความต้องการของลูกค้า พร้อมจัดวางผังอาคารให้สอดคล้องกับ site analysis โดยจัดวางอาคารให้สอดคล้องกับทิศทางแดดและลม - จัดทำ 3D อาคาร และ perspective - จัดทำแบบก่อสร้าง , แบบยื่นขออนุญาต , แบบคู่สัญญาก่อสร้าง , - จัดทำ BOQ - โดยค่าออกแบบจะคิดที่ 5% ของมูลค่างานก่อสร้าง หรือ 1,000 บาทต่อตารางเมตร (ใช้ราคากลางงานก่อสร้างในการคำนวนค่าออกแบบที่ ตารางเมตรละ 20,000 บาท) 2. ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน - ออกแบบตกแต่งภายใน และจัดวาง layout furniture ให้ตรงกับการใช้งานในชีวิตประจำวันของเจ้าของบ้าน - จัดทำ 3D พร้อม Perspective ทุกห้อง - จัดทำแบบก่อสร้างตกแต่งภายใน , แบบคู่สัญญาก่อสร้าง - จัดทำเล่มรายการวัสดุตกแต่งภายใน เช่น ผ้าม่าน wallpaper กระจกลายต่างๆ - จัดทำ BOQ - ค่าออกแบบจะคิดที่ 900 บาทต่อตตารางเมตร

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบสถาปัตยกรรม และ ออกแบบภายใน

  • 1. - พูดคุยถึง งบประมาณ,สไตล์ และความต้องการของลูกค้า เช่น จำนวนห้อง พื้นที่ใช้สอย
  • 2. เริ่มออกแบบผังบริเวณวิเคราะห์ site analysis ดูทิศทางแดดลม และออกแบบแปลนพื้น แปลนเฟอร์นิเจอร์
แพ็กเกจ
ออกแบบตกแต่งภายนอกงานสถาปัตยกรรม
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

แบบก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด PDF File แบบยื่นขออนุญาตพร้อมเซ็นรับรองแบบโดยสถาปนิกและวิศวกร จำนวน 1 ชุด PDF File รายการคำนวนโครางสร้างทางวิศวกรรม จำนวน 1 ชุด PDF File รูป 3D Perspective จำนวน 5 รูป Jpeg File BOQ จำนวน 1 ชุด PDF FIle 3D Model บ้าน Skp File

ออกแบบตกแต่งภายใน
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

แบบก่อสร้างตกแต่งภายใน จำนวน 1 ชุด PDF File รายการวัสดุตกแต่งภายใน เช่น ชนิดผ้าม่าน wallpaper เป็นต้น จำนวน 1 ชุด PDF File รูป 3D Perspective ทุกห้องที่ออกแบบ ขั้นต่ำจำนวน 5 รูป Jpeg File BOQ จำนวน 1 ชุด PDF FIle 3D Model งานตกแต่งภายใน จำนวน 1 ไฟล์ Skp File

ฟรีแลนซ์
thiwat

รับออกแบบ เขียนแบบขึ้นโมเดล 3D Render งานสถาปัตยกรรมทั้งภายในและภายนอก

01/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน