รับถอดแบบประมาณราคาก่อสร้างและเขียนแบบก่อสร้าง

1.รับบริการถอดปริมาณวัสดุ ราคาก่อสร้าง BOQ ยื่นกู้ธนาคาร 2.รับเขียนแบบก่อสร้าง 2D และแบบขออนุญาตก่อสร้าง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับถอดแบบประมาณราคาก่อสร้างและเขียนแบบก่อสร้าง

  • 1. 1. สอบถามข้อมูลรายละเอียด ตกลงราคา
  • 2. 2.ผู้ว่าจ้างชำระค่าบริการเข้าระบบ ผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ข้อมูล ปริมาณวัสดุ ราคาวัสดุและค่าก่อสร้าง บัญชี BOQ -งานโครงสร้างวิศวกรรม -งานสถาปัตยกรรม -งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย -งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร -งานระบบปรับอากาศ -งานภูมิทัศน์และผังบริเวณ -งานอื่น ๆ

ฟรีแลนซ์
ธนศักดิ์

รับบริการเขียนแปลนอาคาร 2D และ 3D เพื่อขออนุญาตก่อสร้าง และรับบริการถอดแบบและประมาณราคา ข้อมูลแม่นยำด้วยระบบ BIM เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการคิดปริมาณขาด-เกิน

05/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน