รับออกแบบ เขียนแบบ บ้าน อาคารโรงงาน อาคารสาธารณะ

1. แบบเเปลนที่ให้จะเป็นไฟล์ .pdf สามารถนำไปขออนุญาตก่อสร้างได้ พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตร.ม. ราคาแบบ 2500 บาท 2. ขึ้นรูป 3 มิติ มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เริ่มต้น 500 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

1.ในส่วนอาคารที่เกิน 150 ตร.ม. และช่วงคานเกิน 5.00 ม. ถ้าต้องการรายการคำนวณ และวิศวกรเซ็นต์ออกแบบ มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เริ่มต้น 3500 บาท 2.ถ้าต้องการ วิศวกรหรือสถาปนิกเซ็นต์ควบคุมงาน เริ่มต้น 5000 บาท 3.อาคารขนาดใหญ่ อาคารสาธารณะ ต้องใช้สามัญวิศวกร และสามัญสถาปนิก ตกลงราคาภายหลัง

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. ส่งงานแบบ หลังจากสรุปความต้องการของลูกค้า ภายใน 3 วัน 2. สามารถแก้ไขงานได้ 3 ครั้ง เกินจากนั้น คิดราคาเพิ่มหน้าละ 100 - 400 บาท 3. ราคาข้างต้นไม่รวมค่าขออนุญาตก่อสร้าง ค่าวิชาชีพ วิศวกรและสถาปนิก

ฟรีแลนซ์
Suparerk

เขียนแบบ 2D, 3D ออกแบบโครงสร้าง พร้อมทำรายการคำนวณ

04/2018
เป็นสมาชิก
82 %
งานสำเร็จ
14 ครั้ง
ขายได้
7 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน