ออกแบบ / เขียนแบบขออนุญาต​ิ / Draft งานแบบทุกชนิดด้วย Autocad

4.83
ขายได้ 9 ครั้ง
high rehire rate
ผู้ว่าจ้างไว้ใจ! กลับมาจ้างซ้ำเป็นจำนวนมาก

ออกแบบเขียนแบบ 2D , 3D​ แบบขออนุญาต​ิก่อสร้าง​ บ้านพักอาศัย ร้านค้า สำนักงาน โรงงาน อาคารพื้นที่ไม่เกิน 1,000 ตร.ม แบบงานสถาปัตยกรรม แบบโครงสร้าง แบบงานระบบ​ไฟฟ้า​ แบบงานระบบสุขาภิบาล​ - งานเขียนแบบขออนุญาต​ิโดยมีรายละเอียดและระยะให้มาแล้ว ราคาเริ่มต้น 100 บาท/ตร.ม. - งาน Draft แบบ ราคาเริ่มต้น 300 บาทต่อแผ่น - งานเขียนแบบที่มีไฟล์ AutoCAD ให้นำมาใช้ปรับแก้ไข ราคาเริ่มต้น 200 บาท - งานเขียนแบบที่มีไฟล์ 3D Sketch up ให้นำมาเขียนเป็นไฟล์ AutoCAD ราคาเริ่มต้น​ 85 บาท/ตร.ม. - จะส่งตรวจงานด้วยไฟล์ PDF. สามารถปรับแก้งานได้สูงสุด 3 ครั้ง - การส่งมอบงาน FINAL ลูกค้าจะได้รับ ไฟล์ PDF. งานเขียนแบบ + ไฟล์ Autocad งานเขียนแบบ - งานออกแบบ 3D และเขียนแบบขออนุญาติก่อสร้าง จะส่งตรวจงานออกแบบ 3D ด้วยไฟล์ ๋JPG. - ภาพที่ได้มี Plan , Elevation 4 ด้าน, Perspective 5 รูป - สามารถปรับแก้งานออกแบบ 3D ได้สูงสุด 3 ครั้ง - การส่งมอบงาน เมื่อลูกค้าพึงพอใจกับงานออกแบบ 3D แล้วจะทำการเขียนแบบขออนุญาติก่อสร้าง และจะรายงานความคืบหน้าของงานทุกๆ24ชั่วโมง โดยจะส่งงานเขียนแบบให้ตรวจสอบเป็นไฟล์ PDF.และจะส่งมอบงาน FINAL ให้ประกอบด้วย ไฟล์ภาพ JPG. + ไฟล์ 3D Sketchup + ไฟล์ PDF. แบบขออนุญาติก่อสร้าง + ไฟล์ 2D Autocad แบบขออนุญาติก่อสร้าง + แบบขออนุญาติก่อสร้างขนาด A3 จำนวน 3 ชุด ส่งทางไปรษณีย์พร้อมลายเซ็นสถาปนิก

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบ / เขียนแบบขออนุญาต​ิ / Draft งานแบบทุกชนิดด้วย Autocad

  • 1. พูดคุยรายละเอียดของเนื้องานและระยะเวลาในการทำงาน สิ่งที่ต้องใช้ในการคุยงานเบื้องต้น 1.รายละเอียดงานที่ลูกค้าต้องการ - งานเขียนแบบขนาดและระยะพอสังเขปเป็นไฟล์ภาพ JPG. / PDF. / CAD. หรืออื่นๆ - งานออกแบบเขียนแบบ แปลนผังที่ดินและภาพถ่ายสถานที่จริงที่ลูกค้าต้องการให้ออกแบบเป็นไฟล์ภาพ JPG. / PDF. หรืออื่นๆ 2.สไตล์งานที่ลูกค้าอยากได้เป็นแบบตัวอย่าง ไฟล์ JPG.หรืออื่นๆ 3.รายละเอียดวัสดุที่ลูกค้าต้องการ 4.ระยะเวลาที่ลูกค้าต้องการ
  • 2. Freelance ทำการประเมินงานเบื้องต้น เพื่อสรุปราคาของงานแบบ
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ
งานเขียนแบบ 2D แบบขออนุญาติก่อสร้าง และ Draft งานแบบทุกชนิด
งานเขียนแบบ 2D แบบขออนุญาติก่อสร้างจากไฟล์ AutoCAD หรือไฟล์ 3D Sketch up
ออกแบบ 3D และเขียนแบบขออนุญาติก่อสร้าง บ้านพักอาศัย ร้านค้า สำนักงาน อาคารพื้นที่ไม่เกิน 1,000 ตร.ม.
- งานเขียนแบบขออนุญาติก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดและระยะให้มาแล้ว ราคาเริ่มต้น 100 บาท/ตร.ม. - งานเขียนแบบ Draft ที่ต้องเขียนขึ้นใหม่ โดยมีรายละเอียดและระยะให้มาแล้ว ราคาเริ่มต้น 300 บาทต่อแผ่น ( ราคาอาจมีการปรับขึ้นลงตามจำนวนของแบบ รายละเอียด และระยะเวลาตามที่ตกลง ) - งานสถาปัตยกรรม ขนาด A1:800 / A2:600 / A3:450 บาทต่อแผ่น - งานวิศวกรรมโครงสร้าง ขนาด A1:700 / A2:500 / A3:350 บาทต่อแผ่น - งานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ขนาด A1:600 / A2:400 / A3:300 บาทต่อแผ่น *ราคานี้เฉพาะเขียนแบบอย่างเดียวไม่รวมออกแบบ*
- งานเขียนแบบที่มีไฟล์ AutoCAD ให้นำมาใช้ปรับแก้ไข ราคาเริ่มต้น 200 บาท ( ราคาอาจมีการปรับขึ้นลงตามจำนวนของแบบ รายละเอียด และระยะเวลาตามที่ตกลง ) - งานเขียนแบบที่มีไฟล์ 3D Sketch up ให้นำมาเขียนเป็นไฟล์ AutoCAD แบบสถาปัตยกรรม ราคาเริ่มต้น​ 85 บาท ต่อตารางเมตร ( ราคาอาจมีการปรับขึ้นลงตามจำนวนของแบบ รายละเอียด และระยะเวลาตามที่ตกลง )
ออกแบบ 3D และเขียนแบบเพื่อขออนุญาติก่อสร้าง บ้าน ร้านค้า สำนักงาน พื้นที่ไม่เกิน 1,000 ตร.ม. ราคาเริ่มต้น 250 บาท/ตร.ม. งานออกแบบ 3D อาคาร - ภาพที่ได้มี Plan , Elevation 4 ด้าน, Perspective 5 รูป - แก้ไขงานออกแบบ 3D ได้ 3 ครั้ง สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับในงาน FINAL - ไฟล์ภาพ JPG. หรือตามแต่ตกลง - ไฟล์ 3D Sketchup - ไฟล์ PDF. แบบขออนุญาติก่อสร้าง - ไฟล์ 2D Autocad แบบขออนุญาติก่อสร้าง - แบบขออนุญาติก่อสร้างขนาด A3 จำนวน 3 ชุด ส่งทางไปรษณีย์พร้อมลายเซ็นต์สถาปนิก
ระยะเวลาในการทำงาน
2 วัน
2 วัน
30 วัน
ขนาดพื้นที่ใช้สอย
1000 ตารางเมตร
1000 ตารางเมตร
1000 ตารางเมตร
จำนวนภาพ
3 ภาพ
3 ภาพ
10 ภาพ
ปรับแก้ชิ้นงานได้
3 ครั้ง
3 ครั้ง
3 ครั้ง
เขียนแบบก่อสร้าง
ไฟล์งานต้นฉบับ
ไฟล์ความละเอียดสูงสำหรับงานพิมพ์ 300dpi
ออกแบบสถาปัตยกรรม
-
-
วางผังพื้นที่การใช้งาน
-
-
กำหนดสเปควัสดุ
-
-
2D Rendering และ Perspective
-
-
3D Rendering และ Perspective
-
-
ราคา
฿ 2,500
฿ 3,000
฿ 12,500
*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!