รับทำโมเดล3มิติ, 3D CAD Solid work, 3D Onshape

รับงานขึ้นแบบ 3D model ทั้งแบบวิศวกรและงานทั่วไปครับ-->แพลทฟอร์มที่ใช้ Solidwork, Onshape. สามารถขึ้นแบบได้ทั้งมี Engineering 2D Drawing และ ไม่มี, เดี๋ยวคุยรายละเอียดดูกันอีกทีนะครับ ==ผลงานที่ผ่านมามีดังนี้เลยครับ== 1.Thermal Plant, model GB-30W-5 [being operated at Hokkaido, Japan] แพลนทเผาขยะ โมเดล GB-30W-5, เขียนแบบ 3D เพื่อ Inspection & Assembly, ปัจจุบันแพลนท์นี้ตั้งอยู่ที่จังหวัด Hokkaido ประเทศญี่ปุ่น 2.Thermal Plant, model MGB-100 [being operated at Nairobi, Kenya] เตาเผารุ่นเล็ก โมเดล MGB-100, เขียนแบบ 3D เพื่อ Inspection & Assembly, ปัจจุบันติดตั้งอยู่ที่ Kenya. 3.ออกแบบ 3D โมเดล Battery Housing สำหรับใช้ในวัตถุประสงค์เฉพาะ, 4.ออกแบบ 3D โมเดล Thruster Chamber สำหรับใช้ในวัตถุประสงค์เฉพาะ, โดยมีเกณฑ์การออกแบบดังนี้ 1.เน้น Function และ ความสวยงาม(Passion) 2.คำนึงถึงกระบวนการผลิตที่ใช้ในการขึ้นรูปชิ้นงาน เช่น CNC, Metal sheet, Molding เพื่อให้ตอบโจทย์กับ Application การใช้งานของ Product และ เพื่อลดต้นทุนในการผลิตให้มากที่สุด ซึ่งแต่ละกระบวนการจะส่งผลให้ Product มีหน้าต่างแตกต่างกันไปตามวิธีการขึ้นรูปนั้นๆ 3. (ถ้าต้องการ) คำนึงถึงการเลือกวัสดุและความแข็งแรงของ Product เช่น ใช้วางเฉยๆ, ต้องการให้แข็งแรงระดับตกแล้วไม่เป็นอะไร(shock load), ต้องการให้แข็งแรงทนทาน vibration

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำโมเดล3มิติ, 3D CAD Solid work, 3D Onshape

  • 1. พูดคุยเพื่อประเมิน ลักษณะงาน รายละเอียดงาน และ scope งาน
  • 2. (แบบผลิตภัณฑ์ทั่วไป) เจาะลึกรายละเอียด application การใช้งานของ Product
แพ็กเกจ
(ชิ้นงาน) ออกแบบผลิตภัณฑ์ทั่วไป, งาน 3D concept design, ออกแบบชิ้นงานสำหรับเข้า production line
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

แบบ 3D โมเดลในรูปแบบไฟล์ STEP, STL, SLDPRT, SLDASM, และ 2D Drawing สำหรับสั่งชิ้นงาน(ถ้าต้องการ) ----- ตัวเลือก 1.เน้น Function และ ความสวยงาม 2.คำนึงถึงกระบวนการผลิตที่ใช้ในการขึ้นรูปชิ้นงาน เช่น CNC, Metal sheet, Molding เพื่อให้ตอบโจทย์กับ Application การใช้งานของ Product และ เพื่อลดต้นทุนในการผลิตให้มากที่สุด ซึ่งแต่ละกระบวนการจะส่งผลให้ Product มีหน้าต่างแตกต่างกันไปตามวิธีการขึ้นรูปนั้นๆ 3. (ถ้าต้องการ) คำนึงถึงการเลือกวัสดุและความแข็งแรงของ Product เช่น static load, shock load, vibration.

(งานระบบ, งานวิศวกรรม) เขียนแบบโมเดล 3 มิติทางวิศวกรรม, โมเดลแบบ plant อุตสาหกรรม , แกะแบบ 2D CAD Drawing.
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

แบบ 3D โมเดลในรูปแบบไฟล์ STEP, STL, SLDPRT, SLDASM, และ 2D Drawing สำหรับสั่งชิ้นงาน(ถ้าต้องการ) ----- ส่งแบบ 2D CAD Drawing มาเพื่อคุยรายละเอียดของเนื้องานและ Scope งานก่อนครับ ===ผลงาน=== 1.Thermal Plant, model GB-30W-5, ปัจจุบันแพลนท์นี้ตั้งอยู่ที่จังหวัด Hokkaido ประเทศญี่ปุ่น 2.Thermal Plant, model MGB-100, ปัจจุบันติดตั้งอยู่ที่ Kenya.

ฟรีแลนซ์
Nuttaphat

Experienced almost 12 months with Japanease culture and 6 months as a process engineer at Takasaki, Gunma, Japan. Accomplishments -Thermal plant 3D CAD Design (model GB-30W-5, being operated at Hokkaido, Japan) -Thermal furnance 3D CAD Design (model MGB-100, being operated at Nairobi, Kenya)

06/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
6 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน