รับออกแบบ,เขียนแบบก่อสร้าง/ขออนุญาตก่อสร้าง

รับเขียนแบบก่อสร้าง อาคารบ้านที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ สำหรับใช้ในงานก่อสร้าง ยื่นขออนุญาต แบบก่อสร้างครบชุดทั้งงาน - ประกอบไปด้วย สถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานไฟฟ้า งานสุขาภิบาล - พร้อมทำรายงานคำนวณโครงสร้าง - มี สถาปนิก และวิศกรเซ็นรับรอง หากลูกค้าต้องการ ตัวแบบสามารถส่งได้ทั้งกระดาษ A3 หรือไฟล์ PDF เว้นแต่ความต้องการของลูกค้า ใช้โปรแกรม AutoCAD สามารถขอได้ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม รายละเอียดราคาจ้างงานเขียนแบบก่อสร้าง แบบบ้าน,อาคาร,โรงงาน หมายเหตุ : ตารางเมตรที่นำมาใช้คำนวณค่าจ้างเขียนนี้เป็นตารางเมตรของพื้นที่ใช้สอยของตัวอาคาร **หมายเหตุ : ลูกค้าต้องมีแบบสเก็ตตัวอย่างมาให้ผู้เขียน** - พื้นที่ใช้สอยอาคารไม่เกิน 150 ตร.ม. ราคา 15,000บาท (ไม่ต้องมีสถาปนิก,วิศวกรเซ็นแบบ) - ประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง BOQ เริ่มต้น 3,000บาท **ราคาพื้นที่ใช้สอยอาคารที่เกิน 150ตร.ม.** - ราคาค่าจ้างเขียนแบบสถาปัตยกรรม ตารางเมตรล่ะ 70 บาท - ราคาสถาปนิกเซ็นแบบ (สถ.) ตารางเมตรล่ะ 30 บาท - ราคาค่าจ้างเขียนแบบวิศวกรรมโครงสร้าง ตารางเมตรล่ะ 40 บาท - ราคาวิศวกรโครงสร้างคำนวณ+เซ็นแบบ (ภย.) ตารางเมตรล่ะ 30 บาท - ราคาวิศวกรเซ็นควบคุมงานเพื่อขออนุญาต (ภย.) ตารางเมตรล่ะ 30 บาท - ราคาประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง BOQ ตารางเมตรล่ะ 30 บาท หมายเหตุ ; ลูกค้าสามารถเลือกจ้างเป็นแต่ล่ะข้อได้ตามความต้องการ ไม่จำเป็นต้องจ้างทุกข้อแล้วแต่ประเภทและความต้องการของลูกค้า

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบ,เขียนแบบก่อสร้าง/ขออนุญาตก่อสร้าง

  • 1. ลูกค้าส่งแบบตัวอย่าง หรือสเก็ตแปลนให้ผู้รับจ้างประเมินราคาจัดจ้าง
  • 2. ตกลงรับงาน และคุยรายละเอียดต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการ
แพ็กเกจ
แบบอาคารขนาดไม่เกิน 150 ตรม. เหมา 15,000 บาท
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

เขียนแบบก่อสร้างอาคารขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตารางเมตร (พรบ.ก่อสร้างระบุไม่ต้องมีสถาปนิก และวิศวกรเซ็นแบบ) - สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับคือ แบบก่อสร้างอาคาร 1 ชุด ในชุดประกอบด้วย แบบสถาปัตย์,แบบโครงสร้าง,แบบไฟฟ้า,แบบสุขาภิบาล - ส่งแบบเป็นไฟล์ PDF ให้ลูกค้า

แบบอาคารขนาดเกิน 150 ตร.ม. ขึ้นไป ตรม.ละ 200
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

เขียนแบบก่อสร้างอาคารขนาดพื้นที่ใช้สอยขนาดเกิน 150 ตารางเมตร ขึ้นไป ต้องมีสถาปนิก และวิศวกรเซ็นรับรองแบบ - สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับคือ แบบก่อสร้างอาคาร ในชุดประกอบด้วยแบบสถาปัตย์,แบบไฟฟ้า,แบบสุขาภิบาล,แบบโครงสร้าง ปริ๊นท์ลงกระดาษ A3 พร้อมลายเซ็นรับรองแบบของสถาปนิก และวิศวกร - รายการคำนวณโครงสร้างอาคาร ปริ๊นท์ลงกระดาษ A4 พร้อมลายเซ็นรับรองวิศวกร - เอกสารสำเนารับรองแบบของสถาปนิก และวิศวกร **เอกสารที่เป็นกระดาษส่งพัสดุให้ลูกค้า - ส่งแบบเป็นไฟล์ PDF ส่งในระบบให้ลูกค้า

ฟรีแลนซ์
Kaikanok

สถาปนิก บริษัทออกแบบ/รับเหมาก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม พร้อมประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง มาตลอดกว่า 5 ปี ยินดีให้คำปรึกษาและให้บริการคะ

11/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน