ห้อง บ้านพัก อาคารพาณิชย์ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท

รับออกแบบเฉพาะดีไซน์ ส่วนแบบก่อสร้างต้องพูดคุยรายละเอียดกันอีกที แบ่งการส่งงานเป็น 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 concept mood&tone ครั้งที่ 2 แบบร่างครั้งแรก ครั้งที่ 3 แบบไฟนอล 🌷หากแก้ไขเพิ่มเติมนอกจากนี้มีค่าใช้จ่ายในการแก้ไขค่ะ 🌷ระยะเวลาขึ้นอยู่กับสเกลงานขนาดเล็กจะประมาณ7-14วัน /1-2 เดือน 🌷หากต้องการวิดีโอพรีเซนท์มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและกรุณาแจ้งล่วงหน้าตั้งแต่ตกลงว่าจ้าง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ห้อง บ้านพัก อาคารพาณิชย์ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท

  • 1. พูดคุยเกี่ยวกับโครงการ ความต้องการฟังก์ชั่น mood&tone และค่าใช้จ่ายทั้งหมด
  • 2. ผู้ออกแบบจะนำเสนอแนวคิด (concept) mood&tone ของโครงการให้กับผู้ว่าจ้าง
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ใน 1 แพคเกจประกอบด้วย 1. ผังบริเวณ (layout plan) 2. ผังพื้นอาคาร (floor plan) 3. ทัศนียภาพ 4 ภาพ (perspective 4. รูปตัด 2 รูป (section) แบ่งการส่งงานเป็น 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 concept mood&tone ครั้งที่ 2 แบบร่างครั้งแรก ครั้งที่ 3 แบบไฟนอล 🌷หากแก้ไขเพิ่มเติมนอกจากนี้มีค่าใช้จ่ายในการแก้ไขค่ะ 🌷ระยะเวลาขึ้นอยู่กับสเกลงาน 🌷หากต้องการวิดีโอพรีเซนท์มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและกรุณาแจ้งล่วงหน้าตั้งแต่ตกลงว่าจ้าง อาคารขนาดเล็ดคิด ตรม.ละ 500-700 บาท โครงการขนาด 5 ไร่ขึ้นไป 30,000+

ฟรีแลนซ์
Juthamat

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมหลัก พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง มีประสบการณ์การทำงานออกแบบบ้าน อาคารสูง และอุทยานฯ

08/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
13 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน