Design lighting By DIALux (ออกแบบระบบแสงสว่าง)

* ขั้นตอนการจ้างงาน 1.คุยรายละเอียดและความต้องการของลูกค้า 2.ฟรีแลนซ์ประเมิณราคาและระยะเวลาในการทำงาน ตามลายละเอียดที่ให้มา *เมื่อตกลงว่าจ้าง 1.ลูกค้าส่งรายละเอียดและความต้องการของงาน เช่น - แบบก่อสร้าง ที่มีขนาดและความสูงของห้องที่ลูกค้าต้องการให้ ออกแบบ - รูปภาพของห้องและขนาดกับระยะความสูง (กรณีถ้าไม่มีแบบก่อสร้าง) - ข้อมูลลายละเอียดของอุปกรณ์ส่องสว่าง(หลอดไฟ) ที่ลูกค้าต้องการ - เอกสาร อื่นๆที่ทางฟรีแลนซ์ ขอเพิ่มเติม เพื่อประกอบการทำงาน *การส่งงาน 1.ฟรีแลนซ์จะส่งงานตามระยะเวลาที่กำหนด หรือเร็วกว่า เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบ 2.จะส่งงานในรูปแบบ JPEG/PNG หรือ PDF ให้ก่อน เพื่อให้ลูกค้าตรวจรับงานและหากไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ฟรีแลนซ์จะไฟล์ส่งต้นฉบับให้ *หมายเหตุ - สามารถปรับแก้ไขเพิ่มเติมก่อนส่งครั้งสุดท้าย ได้ 5 ครั้ง - หากเป็นการปรับแก้ที่ไม่อยู่ในขอบเขตที่ตกลงครั้งแรก จะมีค่าส่วนต่างตามปริมาฌงาน

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- คิดเป็นห้องเริ่มต้นที่ ห้องละ 300 บาท - บ้าน 1 หลัง 2-3 ชั้น พื้นที่ ไม่เกิน 100 ตรม. หลังละ 2500 บาท - อาคาร ห้างสรรพสินค้า โรงงานขนาดใหญ่ พื้นที่เกิน 100 ตรม. ราคาพิเศษเหมาๆ คุยกันได้ครับ

ฟรีแลนซ์
Jatturong
Jatturong

มีความเชี่ยวชาญการใช้โปรแกรม AutoCAD และมีประสบการณ์การเขียนแบบมากมาย

07/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
4 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน