ออกแบบ/เขียนแบบ เครื่องจักรกล,Product 3D Model ด้วยโปรแกรม Auto cad and Solidworks

เขียนแบบ ออกแบบ (เครื่องจักรกล,Coveyor,Automation,Product) ตามที่ลูกค้าต้องการ 1.ตาม Concept ของลูกค้า/แบบดราฟจากลูกค้า 2.ทำแบบขึ้นรูปงาน 3D (.sldprt .igs .sldasm .step) 3.เขียนแบบ Drawing 2D (.dwg .dxf .pdf) 4.จำลองการเคลื่อนที่ (Simulate movement) จากงาน 3D

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบ/เขียนแบบ เครื่องจักรกล,Product 3D Model ด้วยโปรแกรม Auto cad and Solidworks

  • 1. รับแบบดราฟ/รายละเอียดความต้องการของลูกค้า
  • 2. ส่งภาพ 3D Preview ให้ลูกค้าพิจารณา
แพ็กเกจ
ชิ้นงาน/เครื่องจักรกล ที่ไม่มีความซับซ้อน (ไม่เกิน 30 ชิ้น)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์งาน (.dwg .pdf .sldprt .step)

ชิ้นงาน/เครื่องจักรกล ที่มีความซับซ้อน (ชิ้นงาน 30-50 ชิ้น
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ไฟล์งาน (.dwg .pdf .sldprt .step)

ชิ้นงาน/เครื่องจักรกล ที่มีความซับซ้อน มาก (ชิ้นงามมากกว่า 50 ชิ้น)
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

ไฟล์งาน (.dwg .pdf .sldprt .step)

ฟรีแลนซ์
Somphop

จบปริญญาตรี จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิต ประสบการณ์ทำงานด้านงานออกแบบ/เขียนแบบชิ้นงาน ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เป็นเวลา 10 ปี (จนถึงปัจจุบัน) ใบรับรองที่เคยได้รับ Solidworks Essentials/Advanced Part/Assembly/ Surface/Drawing/Sheet Metal/Weldment/Animation

06/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน