เขียนแบบก่อสร้างพร้อมประเมินราคา-ตามไฟล์โมเดลงานออกแบบ (Construction Drawing from 3Dmodel)

5
ขายได้ 3 ครั้ง

งานเขียนแบบขอนุญาติก่อสร้าง พร้อมงานประมาณการราคา(optional) จากไฟล์โมเดลของลูกค้าหรือสถาปนิกของเจ้าของโครงการ โดยผู้เขียนแบบประสบการณ์มากกว่า 3 ปี จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และพร้อมรับคำปรึกษาเรื่องการยื่นขออนุญาตก่อสร้างกับหน่วยงานท้องถิ่น กรณีเป็นแบบโครงการที่มีพื้นที่ใช้สอยเกิน 150 ตร.ม.ทางผู้รับจ้างมีสถาปนิกและวิศวกรเซ็นรับรองแบบให้(optional) หลังจากงานเขียนแบบทั้งหมดเสร็จและลูกค้าอนุมัติงานในระบบ ทางผู้รับจ้างจะพิมพ์แบบฯ พร้อมเอกสารทั้งหมดที่เซ็นรับรอง(กรณีเป็นมีเซ็นแบบ) และส่งพัสดุให้ลูกค้านำยื่นอนุมัติก่อสร้างให้กับหน่วยงานท้องถิ่น Writing Construction Permits with Optional Price Estimates: You can provide us with either the customer's model file or the architect's input if you own the project. Our author, who has over 3 years of experience from the Faculty of Architecture, will assist you in applying for a construction permit and can offer advice on dealing with local authorities. For projects with a usable area exceeding 150 square meters, the contractor can arrange for the architect and engineer to sign the design (optional).

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียนแบบก่อสร้างพร้อมประเมินราคา-ตามไฟล์โมเดลงานออกแบบ (Construction Drawing from 3Dmodel)

  • 1. ผู้รับจ้างต้องการทราบขอบเขตงาน เพื่อเสนอราคางาน
  • 2. ส่งใบเสนอราคาในระบบเพื่อให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ
แบบก่อสร้างยื่นขออนุญาต พร้อมกำหนดเสปกวัสดุ
แบบก่อสร้างยื่นขออนุญาต / ขออณุมัติธนาคาร
แบบก่อสร้างพร้อมเซ็นรับรอง ,ประสานงานงานก่อสร้าง
เขียนแบบก่อสร้างงานสถาปัตย์และงานวิศวกรรม เพื่อขออนุญาต ในขนาดพื้นที่ประมาณ 150 ตรม. อาคาร 1 ชั้น (150 sqm. Building 1 fl.)
เขียนแบบก่อสร้างงานสถาปัตย์และงานวิศวกรรม พร้อมรายการประมาณราคา เพื่อขออณุมัติธนาคาร ในขนาดพื้นที่ประมาณ 150 ตรม. อาคาร 1 ชั้น (150 sqm. Building 1 fl.)
เขียนแบบก่อสร้างงานสถาปัตย์และงานวิศวกรรม พร้อมรายการประมาณราคา ,เซ็นรับรอง ,ประสานงานกับผู้รับเหมา เพื่อขออนุญาต ในขนาดพื้นที่ประมาณ 300 ตรม. อาคาร 1 ชั้นขึ้นไป (กรณีพื้นที่เกินตามความเหมาะสม จะคิดค่าเขียนแบบเพิ่ม ตรม.ละ 50 บาท) 300 sqm. Building 1 fl. (in case of excess space as appropriate will charge an additional writing fee of 50 thb./sqm.)
ระยะเวลาในการทำงาน
4 วัน
6 วัน
7 วัน
ปรับแก้ชิ้นงานได้
2 ครั้ง
2 ครั้ง
2 ครั้ง
ขนาดพื้นที่ใช้สอย
150 ตารางเมตร
150 ตารางเมตร
300 ตารางเมตร
จำนวนภาพ
2 ภาพ
2 ภาพ
2 ภาพ
เขียนแบบก่อสร้าง
เขียนแบบรายละเอียดก่อสร้าง
กำหนดสเปควัสดุ
ไฟล์ความละเอียดสูงสำหรับงานพิมพ์ 300dpi
ถอดแบบงานโครงสร้าง BOQ
-
ถอดแบบงานสถาปัตย์ BOQ
-
เซ็นรับรองแบบก่อสร้าง
-
-
ประสานงานทีมผู้รับเหมา
-
-
ราคา
฿ 2,500
฿ 5,500
฿ 8,500
*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!