ออกแบบโครงสร้างพร้อมรับรองรายการคำนวณ เขียนแบบสำหรับขออนุญาตก่อสร้าง

0

1. ออกแบบ อาคารโรงงาน/อาคารพาณิชย์/บ้านพักอาศัย พร้อมเอกสารยื่นขออนุญาตหน่วยงานราชการ (วิศวกรรับรอง ระดับสามัญวิศวกร) 2. จัดทำแบบสำหรับขออนุญติก่อสร้าง (สถาปัตยกรรม/โครงสร้าง/สุขาภิบาล) 3. จัดทำ BOQ สำหรับยื่นกู้ธนาคาร แบบฟอร์มตามกรมบัญชีกลาง (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบโครงสร้างพร้อมรับรองรายการคำนวณ เขียนแบบสำหรับขออนุญาตก่อสร้าง

  • 1. รับข้อมูลที่จำเป็นจากผู้ว่าจ้าง แบบแปลนร่างของอาคาร + ประเภทการใช้อาคาร
  • 2. ออกแบบโครงสร้างอาคาร ด้วยโปรแกรม Robot Structure (ลิขสิทธฺิ์ถูกต้อง)
แพ็กเกจ
อาคารพักอาศัย หรือ พาณิชย์ 3 - 4 ชั้น฿ 70,000
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

1. รายการคำนวณพร้อมเอกสารรับรองของวิศวกร และ สถาปนิค 2. แบบครบชุดเพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้าง (3 ชุด) 3. แบบเฟอร์ม น.2 ของวิศวกร และ สถาปนิค 4. BOQ ราคากลางตามรูปแบบกรมบัญชีกลาง (คิดค่าบริการเพิ่ม ตามตกลง)


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
บ้านพักอาศัย 1 - 2 ชั้น฿ 30,000
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1. รายการคำนวณพร้อมเอกสารรับรองของวิศวกร และ สถาปนิค 2. แบบครบชุดเพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้าง (3 ชุด) 3. แบบเฟอร์ม น.2 ของวิศวกร และ สถาปนิค 4. BOQ ราคากลางตามรูปแบบกรมบัญชีกลาง (คิดค่าบริการเพิ่ม ตามตกลง)


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
อาคารโรงงาน 1 ชั้น พื้นที่ไม่เกิน 5000 ตารางเมตร฿ 90,000
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

1. รายการคำนวณพร้อมเอกสารรับรองของวิศวกร และ สถาปนิค 2. แบบครบชุดเพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้าง (3 ชุด) 3. แบบเฟอร์ม น.2 ของวิศวกร และ สถาปนิค 4. BOQ ราคากลางตามรูปแบบกรมบัญชีกลาง (คิดค่าบริการเพิ่ม ตามตกลง)


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
ชะรินทร์
ชะรินทร์

ออกแบบโครงสร้าง เขียยนแบบสถาปัตย์กรรม แบบโครงสร้าง และประมาณราคา BOQ โดยใช้โปรแกรม Revit และ Robot Structure

ออกแบบโครงสร้าง เขียยนแบบสถาปัตย์กรรม แบบโครงสร้าง และประมาณราคา BOQ โดยใช้โปรแกรม Revit และ Robot Structure

งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
-
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
วิธีจ้างงาน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!