รับแบ่งชำระ

รับเขียนแบบก่อสร้างบ้าน,อาคาร,โรงงาน

รับเขียนแบบก่อสร้างสองมิติ สำหรับใช้ในงานก่อสร้าง ยื่นขออนุญาตเทศบาล,อบต, สำนักงานเขต หรือทำเรื่องยื่นกู้สินเชื่อ แบบก่อสร้างครบชุดทั้งงานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานไฟฟ้า งานสุขาภิบาล มีสถาปนิก และวิศกรเซ็นแบบรวมมั้งทำรายงานคำนวณให้พร้อม หากลูกค้าต้องการ ตัวแบบสามารถส่งได้ทั้งกระดาษ A3 หรือไฟล์ PDF แ้วแต่ความต้องการของลูกค้า ใช้โปรแกรม AutoCAD ในการเขียนแบบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดราคาจ้างงานเขียนแบบก่อสร้างงาน แบบบ้าน,อาคาร,โรงงาน หมายเหตุ : ตารางเมตรที่นำมาใช้คำนวณค่าจ้างเขียนนี้เป็นตารางเมตรของพื้นที่ใช้สอยของตัวอาคาร **หมายเหตุ : ลูกค้าต้องมีแบบสเก็ตตัวอย่างมาให้ผู้เขียน** - พื้นที่ใช้สอยอาคารไม่เกิน 150 ตร.ม. ราคา 6,000บาท (ไม่ต้องมีสถาปนิก,วิศวกรเซ็นแบบ) - ประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง BOQ เริ่มต้น 3,000บาท **ราคาพื้นที่ใช้สอยอาคารที่เกิน 150ตร.ม.** - ราคาค่าจ้างเขียนแบบก่อสร้าง ตารางเมตรล่ะ 35 บาท - ราคาสถาปนิกเซ็นแบบ (สถ.) ตารางเมตรล่ะ 30 บาท - ราคาวิศวกรโครงสร้างคำนวณ+เซ็นแบบ (ภย.) ตารางเมตรล่ะ 35 บาท - ราคาวิศวกรโครงสร้างคำนวณ+เซ็นแบบ (สย.) ตารางเมตรล่ะ 40 บาท (วิศวกร สย. ใช้เฉพาะแบบโรงงาน โกดังสินค้า อาคารขนาดใหญ่) - ราคาวิศวกรเซ็นควบคุมงานเพื่อขออนุญาต (ภย.) ตารางเมตรล่ะ 25 บาท หมายเหตุ ; ลูกค้าสามารถเลือกจ้างเป็นแต่ล่ะข้อได้ตามความต้องการ ไม่จำเป็นต้องจ้างทุกข้อแล้วแต่ประเภทและความต้องการของลูกค้า

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนแบบก่อสร้างบ้าน,อาคาร,โรงงาน

  • 1. ลูกค้าส่งแบบตัวอย่าง หรือสเก็ตแปลนให้ผู้รับจ้างประเมินราคาจัดจ้าง
  • 2. ตกลงรับงาน และคุยรายละเอียดต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการ
แพ็กเกจ
แบบอาคารขนาดไม่เกิน 150 ตร.ม.
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

เขียนแบบก่อสร้างอาคารขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตารางเมตร (พรบ.ก่อสร้างระบุไม่ต้องมีสถาปนิก และวิศวกรเซ็นแบบ) - สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับคือ แบบก่อสร้างอาคาร 1 ชุด ในชุดประกอบด้วยแบบสถาปัตย์,แบบโครงสร้าง,แบบไฟฟ้า,แบบสุขาภิบาล - ส่งแบบเป็นไฟล์ PDF ให้ลูกค้า (เพราะว่าไม่ต้องเซ็นแบบที่เป็นกระดาษ)

แบบอาคารขนาดเกิน 150 ตร.ม. ขึ้นไป
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

เขียนแบบก่อสร้างอาคารขนาดพื้นที่ใช้สอยขนาดเกิน 150 ตารางเมตร ขึ้นไป ต้องมีสถาปนิก และวิศวกรเซ็นรับรองแบบ - สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับคือ แบบก่อสร้างอาคาร 3 ชุด ในชุดประกอบด้วยแบบสถาปัตย์,แบบโครงสร้าง,แบบไฟฟ้า,แบบสุขาภิบาล ปริ๊นท์ลงกระดาษ A3 พร้อมลายเซ็นรับรองแบบของสถาปนิก และวิศวกร - รองการคำนวณโครงสร้างอาคาร ปริ๊นท์ลงกระดาษ A4 พร้อมลายเซ็นรับรองวิศวกร - เอกสารสำเนารับรองแบบของสถาปนิก และวิศวกร **เอกสารที่เป็นกระดาษส่งพัสดุให้ลูกค้า - ส่งแบบเป็นไฟล์ PDF ส่งในระบบให้ลูกค้า

ฟรีแลนซ์
เสริมศักดิ

รับถ่ายภาพ สินค้าเสื้อผ้า ภาพบุคคลแฟชั่นเพื่อใช้งานโฆษณาสินค้า

06/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
28 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน