รับแบ่งชำระ

ออกแบบ ดราฟแบบ เขียนแบบ ถอดแบบ Auto Cad ,Solid Work ,Revit (โครงสร้าง สถาปัติย์ ไฟฟ้า สุขาภิบาลและเครื่องจักรกลกล)

รับออกแบบ เขียนแบบ ดราฟแบบ ถอดแบบ จาก pdf เป็น CAD,Solid work,Revit จาก Free hand เป็น CAD,Solid work,Revit และถอดแบบประเมินราคา

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบ ดราฟแบบ เขียนแบบ ถอดแบบ Auto Cad ,Solid Work ,Revit (โครงสร้าง สถาปัติย์ ไฟฟ้า สุขาภิบาลและเครื่องจักรกลกล)

  • 1. พูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับงาน ระยะเวลา ข้อกำหนด ขอบเขตงาน พร้อมเอกสารและแบบต่างๆ
  • 2. จัดทำแผน Master Plan เพื่อกำหนดระยะเวลาและการเบิกเงิน
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ
ออกแบบ ดราฟแบบ เขียนแบบ งานสถาปัติย์และโครงสร้าง
ออกแบบ ถอดแบบ ดราฟแบบ งานสถาปัตยกรรมและโครงสร้าง ตกแต่งภายใน ส่งมอบงานเป็นไฟล์ DWG RVT PDF SKP แก้ไขได้ 2 ครั้ง
ออกแบบ ดราฟแบบ เขียนแบบ งานไฟฟ้า สื่อสาร
ออกแบบ ถอดแบบ ดราฟแบบ งานไฟฟ้าและสื่อสาร ส่งมอบงานเป็นไฟล์ DWG RVT PDF แก้ไขได้ 2 ครั้ง
ออกแบบ ดราฟแบบ เขียนแบบ งานสุขาภิบาลและเครื่องจักรกล
ออกแบบ ถอดแบบ ดราฟแบบ งานสุขาภิบาลและเครื่องกล ส่งมอบงานเป็นไฟล์ DWG RVT PDF STL STEP แก้ไขได้ 2 ครั้ง
ระยะเวลาในการทำงาน
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ปรับแก้ชิ้นงานได้
2 ครั้ง
2 ครั้ง
2 ครั้ง
ขนาดพื้นที่ใช้สอย
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
จำนวนภาพ
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
เขียนแบบก่อสร้าง
วางผังพื้นที่การใช้งาน
เขียนแบบรายละเอียดก่อสร้าง
ออกแบบและคำนวนงานระบบ
กำหนดสเปควัสดุ
สำรวจพื้นที่หน้างาน
รังวัดพื้นที่
เซ็นรับรองแบบก่อสร้าง
ยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้าง
ประสานงานทีมผู้รับเหมา
ไฟล์งานต้นฉบับ
ออกแบบสถาปัตยกรรม
-
-
ถอดแบบงานโครงสร้าง BOQ
-
-
ถอดแบบงานสถาปัตย์ BOQ
-
-
สร้างแบบจำลองชิ้นงาน
-
-
ราคา
฿ 4,000
฿ 4,001
฿ 4,002
เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
Tooktik

Job Experience - Project Engineer 3 yr - Autodesk Revit and Navis work 3 yr - BIM Coordinator 2 yr

10/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
5 ครั้ง
ขายได้
6 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน