รับออกแบบและเขียนแบบเครื่องกล 2D&3D ด้วยโปรแกรม Autodesk Inventor,Auto CAD

1. รับเขียนแบบ,ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3D โปรแกรม Autodesk Inventor,Auto CAD 1.1 รับข้อมูลจากลูกค้า เป็นงานสเก็ตมือ เพื่อ Draft ขึ้นเป็น 3D โดยโปรแกรม Autodesk Inventor 1.2 แกะแบบ ถอดแบบชิ้นงานจริง เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ เขียนให้เหมือน หรือ Modifly 1.3 รับ Concept Design มาออกแบบ-เขียนแบบ 1.4 ทำ Shop Drawing เขียนแบบเพื่อเอาไปผลิต ส่งช่างผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร 1.5 เขียนงาน Part,Assembly,BOM,Drawing 1.6 เขียนงาน โลหะแผ่น งานพับ งานแผ่นคลี่ 2. รับออกแบบ งานแผ่นคลี่ (Sheet Metal) พร้อมคลี่เป็น 2D เพื่อส่งตัด Laser Cut ต่อไป 3. เขียนแบบงาน Bending งานดัดขึ้นรูปชิ้นงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบและเขียนแบบเครื่องกล 2D&3D ด้วยโปรแกรม Autodesk Inventor,Auto CAD

  • 1. รับข้อมูล วัตถุประสงค์ และความต้องการของผู้ว่าจ้าง ได้แก่ ลายละเอียดตงาน และ เวลาที่ผู้ว่าจ้างต้องการ
  • 2. พิจรณา เสนอราคา และวันส่งมอบงาน
แพ็กเกจ
ขึ้นรูป 3D โปรแกรม Autodesk Inventor Part < =20 Pcs.
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ขึ้นรูป 3D โปรแกรม Autodesk Inventor Part < =20 Pcs. ประกอบขึ้นชิ้นงาน 3D ไม่เกิน 20 ชิ้น ระยะเวลาดำเนินการ 3 วัน ปรับแก้ชิ้นงานได้ 2 ครั้ง ขนาดพื้นที่ใช้สอย ไม่จำกัด จำนวนภาพ ไม่จำกัด สร้างแบบจำลองชิ้นงาน กำหนดสเปควัสดุ 2D Rendering และ Perspective 3D Rendering และ Perspective

ขึ้นรูป 3D โปรแกรม Autodesk Inventor Part >20 และ <=50 Pcs.
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ขึ้นรูป 3D โปรแกรม Autodesk Inventor Part >20 และ <=50 Pcs. ประกอบขึ้นชิ้นงาน 3D มากกว่า 20 ชิ้น ไม่เกิน 50 ชิ้น ระยะเวลาดำเนินการ 7 วัน ปรับแก้ชิ้นงานได้ 2 ครั้ง ขนาดพื้นที่ใช้สอย ไม่จำกัด จำนวนภาพ ไม่จำกัด สร้างแบบจำลองชิ้นงาน กำหนดสเปควัสดุ 2D Rendering และ Perspective 3D Rendering และ Perspective

ขึ้นรูป 3D โปรแกรม Autodesk Inventor Part >50 และ <=70 Pcs.
ระยะเวลาในการทำงาน 12 วัน

ขึ้นรูป 3D โปรแกรม Autodesk Inventor Part >50 และ <=70 Pcs. ประกอบขึ้นชิ้นงาน 3D มากกว่า 50 ชิ้น ไม่เกิน 70 ชิ้น ระยะเวลาดำเนินการ 12 วัน ปรับแก้ชิ้นงานได้ 2 ครั้ง ขนาดพื้นที่ใช้สอย ไม่จำกัด จำนวนภาพ ไม่จำกัด สร้างแบบจำลองชิ้นงาน กำหนดสเปควัสดุ 2D Rendering และ Perspective 3D Rendering และ Perspective

ฟรีแลนซ์
ศรัญญู

ประสบการณ์ ออกแบบเครื่องจักร ออโตเมชั่น มากกว่า 8ปี ความถนัดด้าน ออกแบบ เขียนแบบ 3D และ 2D ด้วยโปรแกรม Autodesk Inventor และ Auto CAD

04/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน