วาด Autocad Solidwork 3D Sketchup งานด่วน เร่ง แก้ไข

งาน 2D โดยโปรแกรม Autocad : งานเครื่องกล แบบแปลน ชิ้นงาน ผังต่าง งาน 3D โดย SolidWork ชิ้นงาน วัสดุ ผลิตภัณฑ์ งาน 3D โดยโปรแกรม Sketchup : งานจำลองแผนผัง บ้าน อาคาร โมเดล BOQ ปริมาณวัสดุ และอื่นๆตามต้องการ สามารถเรนเดอร์ไฟล์ภาพได้ - ระยะเวลาการทำงาน 4 วันขึ้นไป รวมระยะเวลาแก้งาน - ถ้าเป็นงานด่วน ตามตกลง - ไฟล์งาน ต้องการไฟล์แบบใด สามารถระบุได้ - สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา ขั้นตอน 1.บรีฟงาน รายละเอียด ร่างแบบ ตกลงราคา 2.ตกลงว่าจ้าง ทำการเขียนแบบ ปรับแก้ 3.ส่ง Draft ให้ตรวจเป็น PDF หรือ PNG 4.ปรับแก้ไข ส่งงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วาด Autocad Solidwork 3D Sketchup งานด่วน เร่ง แก้ไข

  • 1. 1.บรีฟงาน รายละเอียด ร่างแบบ ตกลงราคา
  • 2. 2.ตกลงว่าจ้าง ทำการเขียนแบบ ปรับแก้
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

1.ดราฟงานในระหว่างการทำงาน 2.ไฟล์งานทั้งหมด : ต้นฉบับ+PDF+PNG

ฟรีแลนซ์
10/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
10 ครั้ง
ขายได้
13 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน