3D Perspective | ขึ้นโมเดล 3D Exterior/Interior | เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม

- 3D perspective ควรมีไฟล์ Model 3D Sketchup ที่เป็นแบบสมบูรณ์ให้ - ขึ้นโมเดล 3D Exterior/Interior ควรมีไฟล์ Autocad หรือ .PDF ที่สมบูรณ์ให้ (Plan, Section, Elevation ที่บอกขนาด Dimension ที่ชัดเจน) - เขียนแบบงานสถาปัตยกรรมโดยโปรแกรม Autocad

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ 3D Perspective | ขึ้นโมเดล 3D Exterior/Interior | เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม

  • 1. 3D Perspective ให้ลูกค้าส่งไฟล์โมเดล 3D ในรูปแบบของไฟล์ Sketchup จากนั้นตกลงความต้องการของลูกค้า ก่อนเริ่มทำงาน ส่งแบบอัพเดตและตรวจสอบความถูกต้องของงาน แก้ไข้และส่งงานไฟนอล ( กรณีแก้ไขงาน ลูกค้าสามารถแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง )
  • 2. ขึ้นโมเดล 3D ให้ลูกค้าส่งไฟล์งานในรูปแบบของ Autocad หรือ .PDF ที่ระบุขนาดอย่างชัดเจน ( Plan, Section, Elevation ที่บอกขนาด Dimension) จากนั้นตกลงความต้องการของลูกค้า ส่งแบบอัพเดตและตรวจสอบความถูกต้องของงาน แก้ไข้และส่งงานไฟนอล ( กรณีแก้ไขงาน ลูกค้าสามารถแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง )
แพ็กเกจ
3D Perspective
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- ลูกค้าจะต้องนำไฟล์ Sketch up มาให้ พร้อมกำหนด Material ในแต่ละจุด - มีการส่งภาพตัวอย่างขนาดเล็กให้ดูก่อน ( กรณีแก้ไขงาน ลูกค้าสามารถแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง ) - ลูกค้าจะได้รับเป็นไฟล์ Jpeg หรือ PDF ภาพขนาดสูงสำหรับการสั่งพิมพ์ - 3D perspective 1 รูป 2,500 บาท - 3D perspective 3 รูป 3,200 บาท

ขึ้นโมเดล 3D
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

- ลูกค้าจะต้องนำไฟล์ Autocad หรือ .PDF ที่สมบูรณ์ให้ ( Plan, Section, Elevation ที่บอกขนาด Dimension ที่ชัดเจน) - ลูกค้าจะได้รับเป็นไฟล์ Sketch up - พื้นที่อาคารไม่เกิน 200 ตร.ม. 2,500 บาท - พื้นที่อาคารไม่เกิน 250 ตร.ม. 2,800 บาท - พื้นที่อาคารเกิน 250 ตร.ม. 3,200 บาทขึ้นไป

เขียนแบบทางสถาปัยกรรม / ดราฟ CAD 2D
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

- ลูกค้าจะต้องนำไฟล์ .PDF หรือ Sketch up ที่มีรายละเอียด dimension บอกระยะชัดเจน - ลูกค้าจะได้รับเป็นไฟล์ .PDFหรือ Autocad - ส่งงานตรวจเป็นไฟล์ PDF แก้ไขได้ 3 ครั้ง - ขนาด A1 ราคา 1000 บาท/แผ่น - ขนาด A2 ราคา 800บาท/แผ่น - ขนาด A3 ราคา 600 บาท/แผ่น - ขนาด A4 ราคา 300 บาท/แผ่น

ฟรีแลนซ์
Ruangdet

มีความชอบและสนใจด้านงานสถาปัตยกรรม | ชอบเขียนแบบ ปั้น3D MODEL และทำภาพ3D Perspective

01/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน