ออกแบบ 3D เครื่องกล,เขียนDrawingเพื่อการผลิต ด้วยSolidWorks

1. รับเขียนแบบ,ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3D โปรแกรมSolidWorks 1.1 งานJig&Fixture 1.2 งานระบบลำเลียงConveyor 1.3 งานถอดแบบจากแผ่นกระดาษสเก๊ตมือ เพื่อ Draft ขึ้นเป็น 3D 1.4 เขียนงานPart, Assembly, Drawing 1.5 อื่นๆ ตามแบบ Order

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบ 3D เครื่องกล,เขียนDrawingเพื่อการผลิต ด้วยSolidWorks

  • 1. กรุณาแจ้งรายละเอียดของงาน เช่น รูปทรง ขนาดต่างๆ ขอบเขตงาน ระยะเวลาจัดส่งงาน
  • 2. พิจารณา เสนอราคา และวันส่งมอบงาน
แพ็กเกจ
ขึ้นรูปชิ้นงาน 3D Part < =30 Pcs. ประกอบ ขึ้นงาน 3D จำนวน ชิ้นงานไม่เกิน 30 ชิ้น
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

ไฟล์ Zip ประกอบไปด้วย Part Assembly และDrawing

ขึ้นรูปชิ้นงาน 3D Part >30 และ <=60 Pcs. ประกอบ ขึ้นงาน 3D จำนวน มากว่า 30 ชิ้นไม่เกิน 60 ชิ้น
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ไฟล์ Zip ประกอบไปด้วย Part Assembly และDrawing

ขึ้นรูปชิ้นงาน 3D Part >60 และ <=80 Pcs. ประกอบ ขึ้นงาน 3D จำนวน มากว่า 60 ชิ้นไม่เกิน 80 ชิ้น
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

ไฟล์ Zip ประกอบไปด้วย Part Assembly และDrawing

ฟรีแลนซ์
ร้อยตะวัน

สวัสดีครับ ผมชื่อร้อยตะวัน สุขคะตะ ชื่อเล่นตะวัน ศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขา เทคโนโลยีวิศวกรรมกสรออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (MDET-D) ผมสามารถออกแบบด้วยโปรแกรมSolidWorks ได้เป็นอย่างดี

06/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน