specialist
milestone

ออกแบบ ร้านกาแฟ cafe ร้านอาหาร

ออกแบบภายนอก - ภายใน (Exterior & Interior) _________________________________________________ สไตล์การออกแบบ (ในภาพตัวอย่าง) : มินิมอลพาสเทล ใช้สีพาสเทลเป็นสีหลัก ตามความต้องการลูกค้าที่อยากให้ร้านน่ารัก มีมุมถ่ายรูป และเข้ากับเมนูขนมของร้าน พื้นที่ ประมาณ 25 ตารางเมตร ***** สไตล์การออกแบบ ลูกค้าสามารถกำหนดเองได้ สามารถออกแบบให้ได้ในสไตล์ที่ต้องการเพื่อให้เข้ากับแบรนด์ร้านที่สุด รายละเอียดงานที่จะได้รับเพิ่มเติม 1.ไฟล์ภาพ PRESPECTIVE ภายนอก จำนวน1-2ภาพ (.JPG) 2.ไฟล์ภาพ PRESPECTIVE ภายใน จำนวน2-4ภาพ (.JPG) 3. ผังพื้น (.pdf) 4. รูปด้าน (.pdf) 5. material board วัสดุที่ใช้ (.JPG)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบ ร้านกาแฟ cafe ร้านอาหาร

  • 1. Briefing – Information – Survey Site >> แบบขั้นต้น ออกแบบวางผังโครงการ
  • 2. Analysis – Conceptual - Indicative images - Preliminary Design >> รูปลักษณะอาคารตามแนวความคิดเบื้องต้น
แพ็กเกจ
ออกแบบ+presentation
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

ประเภทของงาน: ออกแบบตกแต่งภายนอก, ภายใน พื้นที่ใช้สอย 25 ตร.ม. > ผังพื้นโครงการ (Plan) .PDF .JPG > ภาพบรรยากาศโครงการที่เป็นจริงที่จะเกิดขึ้น (Final Rendering) .JPG **ราคาและวันทำงาน ขึ้นอยู่กับพื้นที่และรูปแบบงาน

ออกแบบ+เขียนแบบก่อสร้าง
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

ประเภทของงาน: ออกแบบตกแต่งภายนอก, ภายใน พื้นที่ใช้สอย 25 ตร.ม. > ผังพื้นโครงการ (Plan) .PDF .JPG > ภาพบรรยากาศโครงการที่เป็นจริงที่จะเกิดขึ้น (Final Rendering) .JPG > ตัวอย่างวัสดุที่ใช้ในโครงการ (Material Mood Board) .JPG > แบบก่อสร้าง .PDF **ราคาและวันทำงาน ขึ้นอยู่กับพื้นที่และรูปแบบงาน

ฟรีแลนซ์
PHONTIP

สถาปนิก นักออกแบบ ประสบการณ์การทำงาน 7 ปี มีใบประกอบวิชาชีพสถาปนิก

05/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
26 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน