ขึ้นโมเดลอาคาร 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Sketchup

ขึ้นโมเดลอาคาร 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Sketchup ในรูปแบบโมเดลงานเบื้องต้น เพื่อใช้ประกอบแบบสำหรับงานอาคาร เพื่อทำความเข้าใจกับผู้รับเหมางาน เป็นรายละเอียดในส่วน Detail ของงานก่อสร้าง ให้เห็นภาพที่เข้าใจมากขึ้น และสามารถนำไปประยุคใช้ในการ Export งานจาก 3D เป็น 2D ได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ขึ้นโมเดลอาคาร 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Sketchup

  • 1. รับรายละเอียดงานตามความต้องการของลูกค้า
  • 2. เสนอราคาต่อลูกค้า
แพ็กเกจ
ไฟล์ภาพนิ่ง 3D ในรูปแบบ Jpg,Png
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1.ไฟล์ภาพนิ่ง 3D จำนวน 5 ภาพ ไฟล์ Jpg,Png (โดยลูกค้าสามารถเลือกมุมมองได้) หมายเหตุ -ราคาเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับความละเอียดของงาน และการตกลงกับทางลูกค้า

ไฟล์ 3D ในรูปแบบ Sketchup
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1.ไฟล์ 3D ในรูปแบบ Sketchup 2.ไฟล์ภาพนิ่ง 3D จำนวน 5 ภาพ ไฟล์ Jpg,Png (โดยลูกค้าสามารถเลือกมุมมองได้) หมายเหตุ -ราคาเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับความละเอียดของงาน และการตกลงกับทางลูกค้า

ฟรีแลนซ์
metee

สถาปนิกฟรีแลนซ์ มีใบประกอบวิชาชีพภาคีสถาปนิก (ภ.สถ)มีความถนัดเกี่ยวกับงาน Devolob แบบ -แบบเพื่อยืนขออนุญาตก่อสร้างอาคาร -แบบ Shop drawing และ แบบ As-built สำหรับงานก่อสร้าง -งานขึ้น Model 3d Sketchup อาคาร และชิ้นงานทั่วไป -ประสานงานวิศวกรเพื่อออกแบบงานโครงสร้างอาคาร -ทำ Boq. ประกอบแบบงานก่อสร้าง

05/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน