เขียนแบบก่อสร้าง แบบขออนุญาตก่อสร้างถูกต้องตามระเบียบกฏหมาย

-งานเขียนแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัยเพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้างที่ถูกต้องตามระเบียบกฏหมายโดยใช้โปรแกรม Auto Cad และ Sketchup ในรูปแบบกระดาษ A3 พร้อมสถาปนิกและวิศวกรลงนาม และไฟล์งานในรูปแบบ PDF,DWG พร้อมเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร -หนังสือรับรองสถาปนิกผู้ออกแบบ กระดาษ A4 พร้อมสถาปนิกลงนาม -หนังสือรับรองวิศวกรผู้ออกแบบ กระดาษ A4 พร้อมวิศวกรลงนาม -รายการคำนวนโครงสร้างอาคาร กระดาษ A4 พร้อมวิศวกรลงนาม -รายการประมาณราคา ( Boq.) ไฟล์ PDF,EXCEL

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียนแบบก่อสร้าง แบบขออนุญาตก่อสร้างถูกต้องตามระเบียบกฏหมาย

  • 1. รับรายละเอียดงาน ความต้องการของลูกค้า
  • 2. เสนอราคางานต่อลูกค้า
แพ็กเกจ
แบบอาคารขนาดไม่เกิน 150 ตร.ม.
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

เขียนแบบก่อสร้างอาคารขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตารางเมตร (พรบ.ก่อสร้างระบุไม่ต้องมีสถาปนิก และวิศวกรลงนามแบบ) สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1.แบบก่อสร้างขนาดกระดาษ A3 (จัดส่งทางไปรษณีย์) 2.ไฟล์แบบก่อสร้าง PDF สำหรับลูกค้าสามารถปรินท์เองเพิ่มเติมได้ 3.ไฟล์แบบก่อสร้าง CAD สำหรับลูกค้าสามารถใช้เพื่อปรับแก้งานได้

แบบอาคารขนาดเกิน 150 ตร.ม.
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

เขียนแบบก่อสร้างอาคารขนาดพื้นที่ใช้สอยเกิน 150 ตารางเมตร (พรบ.ก่อสร้างระบุต้องมีสถาปนิก และวิศวกรลงนามแบบ) คิดราคาเพิ่มตารางเมตรละ 50 บาท สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1.แบบก่อสร้างขนาดกระดาษ A3 พร้อมลงนามสถาปนิกและวิศวกร(จัดส่งทางไปรษณีย์) 2.รายการคำนวนโครงสร้าง พร้อมวิศวกรลงนาม 3.ไฟล์แบบก่อสร้าง PDF สำหรับลูกค้าสามารถปรินท์เองเพิ่มเติมได้ 4.ไฟล์แบบก่อสร้าง CAD สำหรับลูกค้าสามารถใช้เพื่อปรับแก้งานได้ 5.หนังสือรับรองสถาปนิกผู้ออกแบบ ภาคีสถาปนิก (ภ.สถ) 6.หนังสือรับรองวิศวกรผู้ออกแบบ ภาคีวิศวกร (ภย.)

รายการประมาณราคางานก่อสร้าง (Boq.)
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

คิดค่าบริการเริ่มต้น 2,500 บาท ราคาเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงานและการตกลงกันกับลูกค้า สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1.รายการประมาณราคา ในรูปแบบไฟล์ PDF 2.รายการประมาณราคา ในรูปแบบไฟล์ EXCEL

ฟรีแลนซ์
metee

สถาปนิกฟรีแลนซ์ มีใบประกอบวิชาชีพภาคีสถาปนิก (ภ.สถ)มีความถนัดเกี่ยวกับงาน Devolob แบบ -แบบเพื่อยืนขออนุญาตก่อสร้างอาคาร -แบบ Shop drawing และ แบบ As-built สำหรับงานก่อสร้าง -งานขึ้น Model 3d Sketchup อาคาร และชิ้นงานทั่วไป -ประสานงานวิศวกรเพื่อออกแบบงานโครงสร้างอาคาร -ทำ Boq. ประกอบแบบงานก่อสร้าง

05/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน