เขียนแบบก่อสร้าง แบบขออนุญาตก่อสร้างถูกต้องตามระเบียบกฏหมาย

0

-งานเขียนแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัยเพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้างที่ถูกต้องตามระเบียบกฏหมายโดยใช้โปรแกรม Auto Cad และ Sketchup ในรูปแบบกระดาษ A3 พร้อมสถาปนิกและวิศวกรลงนาม และไฟล์งานในรูปแบบ PDF,DWG พร้อมเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร -หนังสือรับรองสถาปนิกผู้ออกแบบ กระดาษ A4 พร้อมสถาปนิกลงนาม -หนังสือรับรองวิศวกรผู้ออกแบบ กระดาษ A4 พร้อมวิศวกรลงนาม -รายการคำนวนโครงสร้างอาคาร กระดาษ A4 พร้อมวิศวกรลงนาม -รายการประมาณราคา ( Boq.) ไฟล์ PDF,EXCEL

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียนแบบก่อสร้าง แบบขออนุญาตก่อสร้างถูกต้องตามระเบียบกฏหมาย

  • 1. รับรายละเอียดงาน ความต้องการของลูกค้า
  • 2. เสนอราคางานต่อลูกค้า
แพ็กเกจ
แบบอาคารขนาดไม่เกิน 150 ตร.ม.฿ 7,500
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

เขียนแบบก่อสร้างอาคารขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตารางเมตร (พรบ.ก่อสร้างระบุไม่ต้องมีสถาปนิก และวิศวกรลงนามแบบ) สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1.แบบก่อสร้างขนาดกระดาษ A3 (จัดส่งทางไปรษณีย์) 2.ไฟล์แบบก่อสร้าง PDF สำหรับลูกค้าสามารถปรินท์เองเพิ่มเติมได้ 3.ไฟล์แบบก่อสร้าง CAD สำหรับลูกค้าสามารถใช้เพื่อปรับแก้งานได้


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
แบบอาคารขนาดเกิน 150 ตร.ม.฿ 15,000
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

เขียนแบบก่อสร้างอาคารขนาดพื้นที่ใช้สอยเกิน 150 ตารางเมตร (พรบ.ก่อสร้างระบุต้องมีสถาปนิก และวิศวกรลงนามแบบ) คิดราคาเพิ่มตารางเมตรละ 50 บาท สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1.แบบก่อสร้างขนาดกระดาษ A3 พร้อมลงนามสถาปนิกและวิศวกร(จัดส่งทางไปรษณีย์) 2.รายการคำนวนโครงสร้าง พร้อมวิศวกรลงนาม 3.ไฟล์แบบก่อสร้าง PDF สำหรับลูกค้าสามารถปรินท์เองเพิ่มเติมได้ 4.ไฟล์แบบก่อสร้าง CAD สำหรับลูกค้าสามารถใช้เพื่อปรับแก้งานได้ 5.หนังสือรับรองสถาปนิกผู้ออกแบบ ภาคีสถาปนิก (ภ.สถ) 6.หนังสือรับรองวิศวกรผู้ออกแบบ ภาคีวิศวกร (ภย.)


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
รายการประมาณราคางานก่อสร้าง (Boq.)฿ 2,500
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

คิดค่าบริการเริ่มต้น 2,500 บาท ราคาเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงานและการตกลงกันกับลูกค้า สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1.รายการประมาณราคา ในรูปแบบไฟล์ PDF 2.รายการประมาณราคา ในรูปแบบไฟล์ EXCEL


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!