รับงานเขียนแบบ ออกแบบ แบบขออนุญาต ครบชุด

เมื่อตกลงค่าบริการออกแบบกันแล้ว ก็มาถึงเรื่องการทำงาน เป็นตามเนื้องานที่ส่งมอบให้ลูกค้า ดังนี้ครับ เมื่อสถาปนิกตกลงเข้าทำงาน สถาปนิกส่งมอบเอกสารการวางเค้าโครงการออกแบบ สถาปนิกส่งมอบเอกสารแบบร่างขั้นสุดท้ายแล้วเสร็จ ระหว่างดำเนินการออกแบบรายละเอียด ขออนุญาตก่อสร้าง ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับงานเขียนแบบ ออกแบบ แบบขออนุญาต ครบชุด

  • 1. ออกแบบอาคาร แก้ไขแบบ แล้วปั้นโมเดล 3D ให้เป็นไปตามแบบที่ต้องการ
  • 2. เขียนแบบก่อสร้าง ปรับแบบแก้ไขแบบ คิดBOQราคาค่าก่อสร้าง
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

คุยความต้องการของเจ้าของบ้าน ,นำเสนอแบบบ้าน ,ออกแบบบ้าน ,ปรับแบบบ้าน 3 ครั้ง ,สรุปแบบการออกแบบ ,ทำแบบขออนุญาตก่อสร้าง , ปรับแบบขออนุญาตก่อสร้าง 1ครั้ง ,สรุปแบบขออนุญาตก่อสร้าง , ส่งมอบแบบทั้งหมด -แบบขออนุญาตก่อสร้าง -BOQ -แบบ 3D Perspective 5 รูป -โมเดล presen ***ไม่รวมค่าดำเนินจากฟาสเวิร์ค (17% ของมูลค่างานทั้งหมด) ***ไม่รวมค่าออกแบบทางวิศวกรรม ***ไม่รวมค่าปริ้นแบบและจัดส่งเอกสาร ***ไม่รวมค่าบริการจัดทำ boq

ฟรีแลนซ์
รัชพล

-สถาปนิก -ออกแบบ เขียนแบบ ตัดโมเดล -ออกแบบบ้านตามใจผู้อยู่

11/2017
เป็นสมาชิก
96 %
งานสำเร็จ
23 ครั้ง
ขายได้
6 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน