ออกแบบภูมิทัศน์ โคกหนองนา

รับของแบบโคกหนองนาตามหลักภูมิสังคม สร้างพื้นที่ชีวิต อย่างยั่งยื่น วางผังพื้นที่เกษตรกรรมเบบเต็มรูปแบบ หรือ ประยุกต์พื้นที่ทำเกษตรกรรมกับคาเฟ่/รีสอร์ท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบภูมิทัศน์ โคกหนองนา

  • 1. พูดคุยสอบถามรายละเอียดข้อมูลพื้นที่ ความต้องการเจ้าของ ขนาดพื้นที่ ทิศ ความลาดชันในพื้นที่
  • 2. นำเสนอแบบร่าง ขั้นที่ 1 แปลน
แพ็กเกจ
ออกแบบ โคกหนองนา ขนาด 1-5 ไร่
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

เล่มสรุปแบบเป็นไฟล์ PDF ประกอบด้วย 1. หน้าปก 1 แผ่น 2. ผังแสดงการออกแบบ 1 แผ่น (ผังแม่บท) 3. ผังขุด แสดงระยะหนอง นา ปริมาณดินขุด 1 แผ่น

ออกแบบ โคกหนองนา ขนาด 6-10 ไร่
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

เล่มสรุปแบบเป็นไฟล์ PDF ประกอบด้วย 1. หน้าปก 1 แผ่น 2. ผังแสดงการออกแบบ 1 แผ่น (ผังแม่บท) 3. ผังขุด แสดงระยะหนอง นา ปริมาณดินขุด 1 แผ่น

ออกแบบ โคกหนองนา ขนาด 11-20 ไร่
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

เล่มสรุปแบบเป็นไฟล์ PDF ประกอบด้วย 1. หน้าปก 1 แผ่น 2. ผังแสดงการออกแบบ 1 แผ่น (ผังแม่บท) 3. ผังขุด แสดงระยะหนอง นา ปริมาณดินขุด 1 แผ่น

ฟรีแลนซ์
Achira

ว่างรับ งานด่วน งานออกแบบอาคาร งานออกแบบสวน งานเรนเดอร์ภาพนิ่ง สนใจติดต่อสอบถามได้เลยครับ

05/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
30 ครั้ง
ขายได้
33 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน