ให้เราร่วมสร้างพื้นที่ที่ดีร่วมกับคุณ | together we collaborate making the space better for you.

ขายได้ 9 ครั้ง
5.0

(English below) :: อัตราค่าบริการลดพิเศษสำหรับอาคารทางการศึกษา , การแพทย์ และอาคารเพื่อสาธารณ์ประโยชน์ . :: งานอาคารอื่น ๆ นอกจากข้างต้น : บริจาค 3% ต่อหนึ่งการรอบการจ้างงานร่วมสมทบทุนเพื่อสาธารณะประโยชน์ (สิ่งแวดล้อม , การศึกษา , ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล) . รับออกแบบตกแต่งภายในอย่างครบวงจร อาคารต่าง ๆ ทุกประเภท อาทิ อาคารสาธารณะ ,อาคารบุคคล และอาคารด้านธุระกิจ เป็นต้น โดยเราคำนึงถึงหลักการนำเสนอความเป็นตัวตนและตอบสนองความต้องการในการใช้งานของผู้ใช้เป็นที่สุด อย่างหลายหลายสไตล์ เพื่อสร้างภาวะน่าสบายแก่ผู้ใช้งาน อีกทั้งเรายังคำนึงถึงออกแบบที่สอดคล้องกับการออกแบบเพื่อความยั่งยืน (sustainability) ตลอดจนในการทำงานทางเราใช้โปรแกรมที่ถูกลิขลิทธิ์ทุกโปรแกรม . Our Promotion .Buildings for public use receive a special discount. In addition to the above, donate 3% to remote area housing. . Interior design services for both residential and commercial buildings. Everyone has access to offices and buildings. We take into account the principle of presenting identity and responding to user needs as much as possible. We also consider designs that adhere to the principles of sustainable design. We use all copyrighted programs in our work as well.

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ ให้เราร่วมสร้างพื้นที่ที่ดีร่วมกับคุณ | together we collaborate making the space better for you.

  • 1. Assignment : รับโจทย์ความต้องการจากผู้ว่าจ้าง
  • 2. cost estimate : ประเมินราคาตามโจทย์ของงานนั้น (เป็นพื้นที่)

แพ็กเกจ ราคา ให้เราร่วมสร้างพื้นที่ที่ดีร่วมกับคุณ | together we collaborate making the space better for you.

แพ็กเกจ

โปรโมชั่นพิเศษออกแบบตกแต่งภายในอาคารเพื่อสาธารณะประโยชน์ อาทิ อาคารทางศึกษา ,สถานพยาบาล , ศาสนาสถาน เป็นต้น . Promotions for the interior design of public buildings such as educational buildings, medical facilities, religious places, and so on.

ออกแบบตกแต่งภายใน อาคารด้านธุรกิจ สถานประกอบการต่าง ๆ และอาคารที่อาศัยทุกชนิด . Residential interior design work and Office building interior design work

ออกแบบตกแต่งภายในอาคารขนาดใหญ่ เช่น สำนักงาน , คลังสินค้า เป็นต้น . Interior design of large buildings such as offices, warehouses, etc.

โปรโมชั่นพิเศษเพื่อบริการสังคมสำหรับการออกแบบในอัตราราคาลดพิเศษสำหรับอาคารทางการแพทย์ อาคารทางการศึกษา อาคารทางศาสนสถานและอาคารสาธารณะประโยชน์ในทุกพื้นที่ในประเทศ โดยเราขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็ก ๆ ในการร่วมสร้างสังคมให้ขึ้น . Special promotion for social services for designing discounted rates for medical buildings. educational building Religious buildings and public buildings in all areas of the country We would like to be a small part in helping to build a better society.
ออกแบบตกแต่งภายใน พื้นที่สำหรับการบริการและรองรับผู้ใช้งานให้กับคุณลูกค้านั้น การออกแบบของเราจะมุ่งเน้น Represent ความเป็นคุณลูกค้าสู่การเป็นพื้นที่ทางสถาปัตยกรรมเพื่อให้พื้นที่นั้นเป็นพื้นที่สำหรับธุรกิจของคุณลูกค้าอย่างแท้จริง (3 % ต่อการจ้างงานหนึ่งครั้งบริจาคเพื่อสาธารณะประโยชน์) ราคาเริ่มต้นที่ . interior style Domains for customer service and user assistance Our design will center on incorporating the customer's brand into an architectural setting to make the area genuinely your business's. (3% of each hire is donated to public well for that matter) Starting price of
การออกแบบตกแต่งภายใน พื้นที่ที่รองรับการใช้งานของบุคคลหลายกลุ่มบุคคลทั้งที่เป็นบุคคลที่มีความต้องการปกติและบุคคลที่มีความต้องการพืเศษต่าง ๆ โดยนอกจากการออกแบบเพื่อสร้างพื้นที่ให้มีความสวยงามแล้ว ทางเรายังมุ่งเน้นการออกแบบตามหลักการของการออกแบบเพื่อคนทุกคน (universal design) (3 % ต่อการจ้างงานหนึ่งครั้งบริจาคเพื่อสาธารณะประโยชน์) ราคาเริ่มต้นที . interior type a location that facilitates the usage of several demographics, including those with special needs and those with ordinary requirements. Apart from crafting an aesthetically pleasing environment, we also prioritize creating with the principles of universal design, which prioritizes the well-being of all users.(3% of each hire is donated to public well for that matter) Pricing begins at
ระยะเวลาในการทำงาน
7 วัน
7 วัน
7 วัน
ขนาดพื้นที่ใช้สอย
500 ตารางเมตร
500 ตารางเมตร
1000 ตารางเมตร
ปรับแก้ชิ้นงานได้
3 ครั้ง
3 ครั้ง
3 ครั้ง
จำนวนภาพ
10 ภาพ
10 ภาพ
10 ภาพ
ออกแบบการตกแต่ง
เขียนแบบก่อสร้าง
วางฟังก์ชั่นเฟอร์นิเจอร์
วางผังพื้นที่การใช้งาน
กำหนดสเปควัสดุ
3D Rendering และ Perspective
ไฟล์งานต้นฉบับ
ราคา
฿3,000
฿5,000
฿12,000
*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
company profile hiring
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!