Tongz3D รับทำทัศนียภาพสามมิติ

บริการจัดทำทัศนียภาพสามมิติเพื่อการนำเสนองานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่งภายในทุกรูปแบบ ค่าจ้างขึ้นอยู่กับขนาด ประเภท และความละเอียดของงาน ยกตัวอย่างเช่น ทัศนียภาพบ้านสองชั้น พื้นที่ดินไม่เกิน 50 ตารางวา (รูปแบบบ้านรายละเอียดไม่ซับซ้อนมากนัก) ค่าจ้างในการทำ 3D จะเฉลี่ยคร่าวๆดังนี้ 1.ค่าขึ้นโมเดลสามมิติ 1,000-2,000 บาท 2.ค่าดำเนินการด้วยโปรแกรมสามมิติ (จัดแสง จัดองค์ประกอบ จัดMaterial ฯลฯ) 2,000- 3,000 บาท 3.ค่าRender+Retouch 500-1,000 บาท /รูป (หาก Order หลายรูป มีส่วนลดให้)

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ราคาเริ่มต้นนี้ประกอบด้วยค่าขึ้นโมเดลสามมิติ+ค่าดำเนินการด้วยโปรแกรมสามมิติ+ค่า Render และ Retouch รูป ลักษณะงานเป็นบ้านสองชั้น พื้นที่ดินขนาดไม่เกิน 50 ตารางวา และรูปแบบบ้านรายละเอียดไม่ซับซ้อนมากนัก

ฟรีแลนซ์
Pirodom

มีอาชีพเป็นสถาปนิกและนักวิจัย วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรม และปริญญาโทด้านเคหพัฒนศาสตร์ สนใจงานประเภทเขียนบทความทั่วไป

06/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน