high rehire rate
มั่นใจ! ฟรีแลนซ์ในหมวดนี้มี "ประกาศนียบัตร" หรือ "ใบรับรองวิชาชีพ"

ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า

ขายได้ 2 ครั้ง
5.0

1. รับตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าภายในโรงงานเพื่อยื่นอุตสาหกรรมประจำปีภายในจังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน ( กรณีนอกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามระยะทาง ) 2. รับตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ตามมาตรา 9 ของกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ภายในจังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน ( กรณีนอกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามระยะทาง )

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า

  • 1. ตกลงจ้างงานและเดินทางไปตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน
  • 2. ออกเอกสารรับรองความปลอดภัยและรายงานการตรวจสอบ

แพ็กเกจ ราคา ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า

แพ็กเกจ

ตรวจรับรองงานระบบไฟฟ้า กรมโรงงาน

ตรวจรับรองระบบไฟฟ้า ตามมาตรา 9 กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน

ตรวจสอบรับรองระบบไฟฟ้าของกรมโรงงานและตรวจรับรองตามมาตรา 9 ของกรมสวัสดิการคุ้มครองวแรงงาน

ตรวจรับรองงานระบบไฟฟ้า กรมโรงงาน
ตรวจรับรองระบบไฟฟ้า ตามมาตรา 9 กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน
ตรวจสอบรับรองระบบไฟฟ้าของกรมโรงงานและตรวจรับรองตามมาตรา 9 ของกรมสวัสดิการคุ้มครองวแรงงาน
จำนวนผู้ตรวจสอบ
1 คน
1 คน
1 คน
จำนวนครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
ระยะเวลาในการทำงาน
7 วัน
7 วัน
7 วัน
ขนาดพื้นที่ในขอบเขตราคาที่กำหนด
-
-
-
ราคา
฿5,000
฿5,001
฿7,500
company profile hiring
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!