Model อาคารร้านค้า

ขึ้น Model อาคารร้านค้า ด้วยโปรแกรม Revit Autocad พร้อมถอดปริมาณงานและราคา ทั้ง 3D และ 2 D พร้อมทั้งเขียนแบบ construction drawing ได้ทั้งบ้าน อาคารขนาดใหญ่ โรงงาน ในขอบเขตที่ตกลง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Model อาคารร้านค้า

  • 1. ถามความต้องการลูกค้า Concept ต่างๆ
  • 2. เสนอราคา ระยะเวลาทำงาน ก่อนทำการว่าจ้าง พร้อมมัดจำก่อนเริ่มงาน
แพ็กเกจ
Draft แบบจาก 2D เป็น 3D
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

Model 3D BOQ ตามความยากง่ายของงาน

ออกแบบอาคารพักอาศัยพร้อมปริมาณงาน
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

Model 3D แบบก่อสร้าง BOQ ตามความยากง่ายของงาน

ฟรีแลนซ์
Pawanrat

เป็นนักศึกษา ที่หาเวลาว่างในการทำงาน ความสามารถ - ประมาณราคาก่อสร้าง - ขึ้น 3D Model - เขียน 2D เพื่อขออนุญาตก่อสร้าง - สามารถขึ้น Model ด้วยโปรแกรม Revit

07/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน