ภาพ 3D Perspective

รับทำ ภาพ 3D Perspective , รับทำวิดิโอ 3D Animation ตามโปรแกรมที่ผู้ว่าจ้างต้องการ V-ray for sketchup , Lumion , Enscape ภาพ 3D Perspective วิดิโอ 3D Animation ___________________________________________________________ **ผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งความต้องการของงานดังนี้ - Mood & tone - Reference - Material - มุมมอง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ภาพ 3D Perspective

  • 1. ตกลงรูปแบบของงาน จำนวน
  • 2. ส่งงานภาพ 3D ครั้งที่ 1
แพ็กเกจ
3D Perspective 1 ภาพ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ชนิดนามสกุลที่ลุกค้าจะได้รับ (PDF,PNG,JPG) จำนวนผลงาน 1 ภาพ ขนาดของภาพ 4k ระยะเวลาการทำงาน 3-5 วัน ***หากลูกค้าต้องการให้ขึ้น model ด้วย 3D Model เริ่มต้นที่ 2500 บาท (ลูกค้าจะได้ไฟล์งานเป็นไฟล์.skp หรือไฟล์จากโปรแกรมอื่นตามที่ตกลง) Perspective เริ่มต้นที่ 2500/รูป (สามารถเลือกได้ว่าต้องการไฟล์แบบไหน เช่น.PNG .PDF .JPG) Animation เริ่มต้นที่ 1นาที/5000 (ลูกค้าจะได้รับเป็นไฟล์ .MP4) Plate Presentation เริ่มขนาด A2-3 ราคา 1000/แผ่น (สามารถเลือกได้ว่าต้องการไฟล์แบบไหน เช่น.PNG .PDF .JPG)

3D Perspective 3 ภาพ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ชนิดนามสกุลที่ลุกค้าจะได้รับ (PDF,PNG,JPG) จำนวนผลงาน 3 ภาพ ขนาดของภาพ 4k ระยะเวลาการทำงาน 3-5 วัน ***หากลูกค้าต้องการให้ขึ้น model ด้วย 3D Model เริ่มต้นที่ 2500 บาท (ลูกค้าจะได้ไฟล์งานเป็นไฟล์.skp หรือไฟล์จากโปรแกรมอื่นตามที่ตกลง) Perspective เริ่มต้นที่ 5000/ 3 รูป (สามารถเลือกได้ว่าต้องการไฟล์แบบไหน เช่น.PNG .PDF .JPG) Animation เริ่มต้นที่ 1นาที/5000 (ลูกค้าจะได้รับเป็นไฟล์ .MP4) Plate Presentation เริ่มขนาด A2-3 ราคา 1000/แผ่น (สามารถเลือกได้ว่าต้องการไฟล์แบบไหน เช่น.PNG .PDF .JPG)

3D Perspective 6 ภาพ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ชนิดนามสกุลที่ลุกค้าจะได้รับ (PDF,PNG,JPG) จำนวนผลงาน 6 ภาพ ขนาดของภาพ 4k ระยะเวลาการทำงาน 3-7 วัน ***หากลูกค้าต้องการให้ขึ้น model ด้วย 3D Model เริ่มต้นที่ 2500 บาท (ลูกค้าจะได้ไฟล์งานเป็นไฟล์.skp หรือไฟล์จากโปรแกรมอื่นตามที่ตกลง) Perspective เริ่มต้นที่ 5000/ 3 รูป (สามารถเลือกได้ว่าต้องการไฟล์แบบไหน เช่น.PNG .PDF .JPG) Animation เริ่มต้นที่ 1นาที/5000 (ลูกค้าจะได้รับเป็นไฟล์ .MP4) Plate Presentation เริ่มขนาด A2-3 ราคา 1000/แผ่น (สามารถเลือกได้ว่าต้องการไฟล์แบบไหน เช่น.PNG .PDF .JPG)

ฟรีแลนซ์
เพ็ญพิสุทธิ์

รับออกแบบอาคารทุกประเภท ภายนอก/ภายใน (Exterior Design & Interior Design)

09/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน