เขียนแบบและออกแบบบ้านพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น และประมาณราคา BOQ

เป็นการรับเขียนแบบและออกแบบบ้านพักอาศัย หรืออาคารทุกชนิด หรือถนน โดยโปรแกรม Auto CAD และประมาณราคาค่าก่อสร้าง ทั้งปริมาณงานและค่าของ ค่าแรง โดยใช้โปรแกรม Excell โดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียนแบบและออกแบบบ้านพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น และประมาณราคา BOQ

  • 1. คุยรายละเอียด
  • 2. นำเสนอรูปแบบ
แพ็กเกจ
แบบบ้าน
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

เอกสารแบบ A3 = 1 ชุด ไฟล์แบบ PDF = 1 ชุด

แบบบ้านพร้อมประมาณราคา BOQ
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

เอกสารแบบ A3 = 1 ชุด ไฟล์แบบ PDF = 1 ชุด เอกสารประมาณราคา A4 = 1 ชุด ไฟล์ประมาณราคา PDF = 1 ชุด ไฟล์ประมาณราคา Excell = 1 ชุด

ประมาณราคา BOQ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

เอกสารประมาณราคา A4 = 1 ชุด ไฟล์ประมาณราคา PDF = 1 ชุด ไฟล์ประมาณราคา Excell = 1 ชุด

ฟรีแลนซ์
พงศธร

-จบคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขสาวิศวกรรมโยธา -มีใบประกอบวิชาชีพ ระดับภาคีวิศวกร -มีประสบการณ์ในการควบคุมอาคารสูง และขนาดใหญ่ -เป็น site engineer และ office engineer มาก่อน -มีความรู้ทางด้านออกแบบและเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม -สามารถออกแบบโครงสร้าง ทำรายการคำควณโครงสร้างได้ -สามารถถอดปริมาณวัสดุจากแบบได้

04/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
30 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน